turf.sk

Slovensk Derby v ratingu turf.sk

Vazkou Slovenskho Derby sa stala kobyla Francis Gold, poda ratingu turf.sk papierov dvojka na tartovej listine, a na tabuli boli tyri z piatich najvyie hodnotench kon.

Slovensk Derby 2024
pred Derby Derby rozdiel
1. Francis Gold (75) 76.5 +1.5
2. Hjek (72.5) 76.5 +4
3. Ninna Best (74) 74.5 +0.5
4. Pirlo (77) 76 -1
5. Merino (75) 75.5 +0.5
6. San Sebastian (73.5) 75.5 +2
7. Duke Of Meridian (73) 75 +2
8. Cheeky Boy (76.5) 74.5 -2
9. Boulevard Blanqui (74) 73 -1
10. Osbourne (70) 71.5 +1.5
11. Black Hron (71) 67.5 -3.5
12. Kornelius (60.5) 66 +5.5
13. Mitus (56.5) 63.5 +7
Hodnotenie Slovenskho Derby sa odvja od favorizovanho Pirla, ktor toil neskoro a skonil o prieku horie, ne v eskom Derby. Vybehol o kilogram menej a zd sa, e forma z Prahy bola vrcholom tejto asti jeho kariry.
Francis Gold mala v ratingu dobr vchodiskov pozciu, take popri zavhaniu Pirla jej na vazstvo stailo ku predolmu najlepiemu vkonu prida 1.5 kilogramu, ale ak mal niekto z astnkov Derby viditen rezervu, tak to bola ona. Jej provizrne hodnotenie (poda alch vkonov ete mu nasta pravy) je 76.5 kg, o je druh najniia znmka v histrii. Menej, 76 kg, vybehol len Troop Commander v oktbrovom Derby v covidovom roku 2022, najvyie znmky v poslednch dvadsiatich ronkoch Slovenskho Derby vybehli Age Of Jape 86, Rosenblatt 84.5 a Normen 82.5.
Doposia nenpadn Hjek bol v Starohjskom kritriu piaty, vemi blzko za Merinom, Boulevard Blanquim a Duke Of Meridianom, ale v Derby - ak nertame outsiderov s odvezenmi formami na konci poa - zaznamenal najvie zlepenie a dotiahol to na druh prieku.
Ninna Best v Cene Arvy dobehla 1 1/4 dky od Francis Gold, ktor jej v Derby trochu odskoila, ale zopakovanie formy z Turf Gala Ninne Best v Derby, proti slabmu ronku rebcov, stailo na tretie miesto.
Merino v treom ivotnom tarte vznamn progres nezaznamenal a takisto sa zd, e aj on nateraz dosiahol vrchol. Zlepenie si pripsali San Sebastian a Duke Of Meridian, ale na vytlaenie Merina a Pirla z tabule to bolo mlo.
Cheeky Boy v Bratislave oproti praskmu vkonu zabehol len o dva kilogramy horie, s drazom na slovko len. Op mal toti katastroflny priebeh - dokej ho naplno vyjazdil a vypumpoval z neho kyslk u v vodnch stovkch metrov. Vzhadom na to, e to bola najrchlejia fza dostihu s oficllnymi medziasmi 24.86-23.98, je doslova zzrak, e po takej nahake strcal na vazku len es dok a stle m potencil by ldrom ronka, ak ho to medzitm neprestane bavi...
Ldrom ronka by sa teoreticky mohol sta aj vlaaj ampin dvojroiakov a designovan vaz Vekej jarnej Boulevard Blanqui, ale nestane sa to na ditancich nad 2000 metrov, zrejme bude musie cvnu a do printov.

turf.sk

Pavel Sloil sa rozlil v Topoiankach

21. 7. 2024 Topoianky esk prekkov jazdec Pavel Sloil mlad sa v nedeu rozlil s dostihovmi drhami a odchdza do zmoria. V aktulnej sezne a na mal vnimky jazdil pre Pavla Tmu a Jaroslava Breku, a v sedlch druhho menovanho absolvoval svoje posledn jazdy.

Youtube - Vek topoianska steeplechase

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

S prekkovm debutantom Thirty Timeom skonil piaty v prtenkch a s ostrieanm Fort Ryanom, ktormu v zverenej fze Vekej topoianskej steeplechase prli nevychdzali skoky, skonil druh, 3/4 dky za Lad Inom, nescim o dva kilogramy menej.

Pavel Sloil poda zznamov na strnke eskho Jockey Clubu vyhral 146 prekkovch dostihov. Na eskch drhach vyhral sedem dostihov prvej kategrie a jeho najvm spechom bolo vazstvo s Talentom vo Velkej pardubickej 2021. Okrem toho dvakrt vyhral Velk sluovick so Sztormom a Poplerv memoril s Tarantom.
V Taliansku vyhral jedens grupovch dostihov, z toho tyri Gr.1. Pamtnm dom bol pre neho 1. mj 2022, ke v Milane vyhral tri grupy, jednotky Gran Corsa Siepi di Milano a Grande Steeple Chase di Milano s Mauriciusom a Notti Magichem, a trojku Premio Giulio Berlingeri s Popem.
Na Slovensku vyhral desa dostihov, vrtane vlaajej Vekej starohjskej s Fort Ryanom.

turf.sk

Vignetta po dvoch rokoch vyhrala jednotku

Youtube - Cena msta Karlovy Vary

Foto: Ji Dvok

21.7. 2024 Karlovy Vary Odchovankya rebna Napajedla Vignetta (Pouvoir Absolu) si takmer dva roky od vazstva v Oaks pripsala svoje druh jednotkov vazstvo. Pomohlo jej k nemu skrtenie na 2000 metrov, na ktorch vyhrala oba tarty, pred mesiacom dvojkov Letn cenu klisen a teraz jednotkov Cenu msta Karlovy Vary o 150 000 K (5900 ).

Zverenkyni Ivany Pejkovej v oboch zmienench dostihoch sadol aj priebeh, falon tempo a printrsky zver, v ktorom v Cene msta Karlovy Vary pod Martinom Srncom o posledn zhpnutie porazila rozdielom krtkej hlavy favorizovanho vaza Tattersalls Mile Charpentiera. O dku tretia dobehla Whirl Wind Girl, pred dlho vedcim Vazirpourom.

turf.sk

Slovensk Derby pre novikov

14. 7. 2024 Bratislava 32. ronk Slovenskho Derby o 50 000 sa skonil spechom novikovskho tmu - suvernny triumf zskala kobyla Francis Gold (Kodiac) a priniesla druh vazstvo novej stajni Roza, respektve OZ Roza a ieste vazstvo, prv jednotkov, trnerke Venduli Korekovej, ktorej v roku 2010 uniklo jazdeck vazstvo v eskom Derby, ke s Talgadom vyhrala Velk ervnov, ale do Derby majitelia posadili svoju dcru.
Vazn tm doplnil dokej Petr Foret, pre ktorho to bolo sedemdesiate siedme jednotkov vazstvo v esku a na Slovensku, a tretie vazstvo v Derby. Predtm vyhral s Black Canyonom sterreichisches Derby 2017 a s Queen Of Beaufay esk Derby 2022.

Youtube - Slovensk Derby

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Okamite po tarte sa vedenia ujala z boxu slo 1 idca Ninna Best a pod Martinom Srncom nasadila ostr tempo, nasledovan Merinom a Boulevard Blanquim. Neskoria vazka sedela na konci poa, za ou bol s odstupom niekokch dok u len Cheeky Boy, ktor Derby prehral v vodnch osemsto metroch.

Ninna Best v poslednom oblku striasla prenasledovateov a do roviny toila s dvojdkovm nskokom, ale to u bola rozbehnut Francis Gold, ktor stredom drhy razantne zatoila a pri ditannom medznku bolo rozhodnut. esk kobyla zvazila o 2 3/4 dky pred prekvapenm Derby, zverencom Jaroslava Hanka Hjekom (Decorated Knight), ktor do roviny vbiehal veda vazky a Sofie Kvzov ho v poslednch pdesiatich metroch dostala na druh miesto, o pol dky pred Ninnu Best, ktor udrala tretiu prieku o hlavu pred neskoro finiujcim Pirlom. Tabuu doplnil jednm tempom idci Merino, pred San Sebastianom, Duke Of Meridianom a Cheeky Boyom, zvyn kone v zvere vycvali.

turf.sk

Gasparini vyhral Zlat pohr

14. 7. 2024 Bratislava Najzaujmavejm bodom rmcovho programu da Slovenskho Derby bol Zlat pohr, v ktorom si tvrt bratislavsk vazstvo pripsal Gasparini, ale jednotkov program otvoril dvoma vazstvami Vclav Janek.

V slabo obsadenej Cene Mysa na 1000 metrov o 7000 Janek k ahkmu vazstvu priviedol vysokho favorita, zverenca Luboa Urbnka Capitana (Al Wukair) a nsledne s am favoritom Memento Morim (Fast Companym) z lotu Vclava Luku s prehadom ovldol Bratislavsk mu o 10 000 , pred Manatanom a veternom Politicumom.

Najvie prekvapenie da priniesla Cena Pat's Music na 2000 metrov o 10 000 , kde sa presadila outsiderka Anika (Eagle Top) v sedle s Jnom Havlkom. Odchovankya slovenskej stajne Lokotrans vyhrala systmom tart-cie a priniesla trnerovi Jnovi Cagovi prv jednotkov vazstvo od roku 2017, ke matku Aniky, Astorku, pripravil na vazstvo v Jarnej cene kobl.
Anike k vazstvu pomohla aj hromadn kolzia v poslednom oblku, kde si na druhom mieste beiaca populrna belka Palmera zlomila nohu a jej pd ovplyvnil vetky zvyn astnky. Hrzostane preiel kolziou predovetkm Adam Florian. Zo sedla Palmery spadol priamo pod nohy obhajkyne vazstva Free Folie, ktor ho musela preskoi, na dva cvalov skoky stratila rytmus a k unikajcej Anike sa u len priblila na konen dve dky. Floriana stihla preskoi aj tretia umiestnen She Free, ale Rhapsody s Monirom Madihim a Blue River s Jaroslavom Lnkom sa mu u vyhn nedokzali, poriadne ho dokopali a skonili na zemi. O Blue River vzpt zakopla druh Lnkova zverenkya Mustela s Petrou Zedkovou a takisto spadla. Z kolzie najlepie vyviazol Jaroslav Lnek, ktor bol hne na nohch a duchaprtomne priskoil na pomoc najbliie leiacemu Monirovi Madihimu. Lnek napokon jazdil alej, ale Florian, Madihi a Zedkov skonili v lekrskej opatere, poda poslednch sprv by ale mali by v poriadku.
Dostihov komisia v sprve uviedla, e nezistila iadne zvady v stave drhy, ale desametrov sklz Mustely a nsledne vyhlsen viac ne hodinov prestvka, svedia o pravom opaku...

Youtube - Zlat pohr

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Zlat pohr na 2600 metrov o 10 000 bol odbehnut a po Derby a mal pomerne extravagantn priebeh. Od poa sa hne po tarte odtrhli Royal Catatumbo a favoriti Norton a Gasparini, a vytvorili si asi dvansdkov nskok. Kilometer pred cieom sa pole spojilo a v oblku iiel rezoltne do ela Briliant Star, zatia o Gasparini vyzeral by porazen. V rovine zverenec Jana Demeleho pod Jim Palkom op zabral, pretlail sa medzi Nortonom a hasncim Royal Catatumbom a dobrm zverom si pripsal vazstvo, o dve dky pred Briliant Starom. O hlavu tret skonil zlou stopou neskoro toiaci Helo Hola Hay, o krk tvrt bol Norton a tabuu doplnil Maranello Rosso.

turf.sk

Cena Latiny pre Quieru

Youtube - Cena Latiny

Foto: Ji Dvok

13. 7. 2024 Praha Nevesel pohad ponkla tartov listina Ceny Latiny na 2200 metrov o 150 000 K (5900 ), bvalej Ceny Hebna Napajedla, ktor po presune zo da Derby pomaly prestva plni lohu predskky Oaks a tento rok nespala ani tandard dostihu II. kategrie - ani jedna z desiatich tartujcich kobl sa v tejto sezne nedokzala umiestni aspo v II. kategrii a sedem z desiatich astnok ilo do dostihu so tvorkovm handicapom pod 60 kg...

Suvernne vazstvo napriek tiesneniu v rovine zskala najvym handicapom disponujca Quiera (Decorated Knight) s Jim Chaloupkom, druh skonila boiaca Inovace, tretia bola Fabiola Hill.

turf.sk

Vek jarn cena: Gabon bol diskvalifikovan

Slovensk dostihov autorita uzavrela prpad pozitvneho dopingovho nlezu u vaza Vekej jarnej ceny Gabona. Zverenec Ingrid Jankovej Koplkovej bol diskvalifikovan, ale k samotnej trnerke Zvodisko Bratislava, t.j. Marin urda, zaujal vemi benevolentn prstup a potrestal ju len symbolickou sankciou, pokutou 1300 , ke poda odvodnenia pri vke sankcie prihliadol na to, e ilo o prv previnenie...
Tu sa priam ponka analgia s justciou - ak by lovek, ktor vradil v zahrani, neskr vradil na Slovensku, prihliadal by slovensk sd na to, e ilo o prv trestn in na Slovensku?

Slovensk autorita v prpade Gabon, ale ani esk dostihov autorita v prpade Biriatou, nezohadnili mon zvanos prpadu, ktor predstavuje zachyten ltka dexametazn. To je vo veterinrstve ben, v rmci predpsanch podmienok leglne pouvan syntetick kotrikosteroid, ktorm bol dajne lieen Biriatou, ale v prpade Gabona trnerka uviedla, e zmienenou ltkou lieen nebol.
Dnes u je veobecne znme, e ahko zistitenmi benmi lieivami kone nikto nedopuje, tak hlpy nikto nie je. Dopuje sa nezistitenmi prpravkami, proti ktorm dostihov autority ni nezmu, o om svedia najvie prpady z nedvnej minulosti - trnera Yanna Porziera, u ktorho pri domovej prehliadke nali 335 rznych ltok, a jeho pomocnka, predtm dopovaa cyklistov Bernarda Sainza, dostala do vzenia franczska polcia, ktor rozbila aj gang rodiny Rossiovcov, v USA dopingov gang okolo trnera Jorge Navarra a vrobcu a dodvatea nezistitenho dopingu Setha Fishmana odhalilo FBI.
Prve americk prpad poukazuje na zvanos nlezu dexametaznu. FBI pri odpovan telefonickch hovorov zachytila rozhovor trnera Jasona Servisa so svojim dodvateom dopingu o tom, e jeho vtedajej hviezde Maximum Securitymu bol uroben mimosan test krtko po podan prpravku SGF1000. To je prepart austrlskeho pvodu, deklarovan ako prrodn a ist prostriedok na optimalizovanie zdravia a vkonnosti, ale jeho skuton zloenie je tajomstvo, vie sa len, e vrazne oddiauje nstup navy a zvyuje vytrvalos. Pri kooch na prpravku SGF1000 trneri nemaj zujem na nejakom taktizovan, ale na tlaen na preplen tempo, v ktorom nenadopovan speri zhasn ovea skr.
Ako vyplynulo zo Servisovho odpoutho telefontu, nedostatkom prpravku SGF1000 je, e sa pri dopingovom teste me nhodne a nevysvetlitene prejavi nie ako kontamincia, ale ako falon pozitivita na dexametazn. Servis si to overoval u dodvatea a v nslednom telefonte intruoval svojho veterinra, aby sfaloval zznamy o pouit dexametaznu, aby bol kryt v prpade pozitvneho nlezu...

V dobe, ke me by slvny ktokovek, kto d sto dolrov za ampulku istho prostriedku, je najvy as, aby dostihov autority v esku a na Slovensku aspo pred najvznamnejmi dostihmi zaviedli to, o je vo svete ben - povinn karantnu na zvodisku, so strnou slubou a s kamerovm systmom, ktor zaznamenaj kad prstup a skontroluj kad prinan predmet a zaznamenaj vetko dianie okolo kon. Iste by to privtala aj trnerka Jankov Koplkov, ktorej by to pomohlo oisti si meno a vysvetli aj in podozriv indcie, ako je asto vyuvan baffertovsk dostihov tl, alebo neustle neskor prchody jej kon do paddocku a rekordnch 24 pokt za ne...

turf.sk

Ponntos v irom okruhu favoritov King George Stakes

esk printr Ponntos by sa mal 2. augusta op predstavi na mtingu Glorius Goodwood, v Gr.2 King George Stakes na 1000 metrov, kde v predolch seznach obsadil piate a ieste miesto. Na prihlkach je zatia 24 kon a britsk stvkov kancelrie dria esk eso v kurze 10/1, spolu s almi tromi komi. Niie kurzy maj len astnci King Charles III Stakes (bval King's Stand Stakes) z Royal Ascotu - austrlska vazka Asfoora a porazen favorit Big Evs stoja zhodne 7/2, tvrt Believing je 6/1 a piaty Kerdos 8/1.

Ponntos je prihlsen aj do Gr.1 Nunthorpe Stakes v Yorku, ale tam je medzi tyridsiatimi adeptami outsider s kurzom 33/1.

turf.sk

Vaz eskho Derby doma nestail

7. 7. 2024 Varava V esku naroden rebec Naughty Peter sa dva tdne po vazstve v eskom Derby predstavil v domcom vrchole, v Nagrode Derby o 227 500 zlotch (53 300 ), kde v akch podmienkach, v dadi na mkkej drhe, u od tartu s Richardom Kingscotom odmietal spolupracova, aleko pred cieom sa nechal pobda a v cieovej rovine sa cez odpadajce kone prepracoval na vsledn siedmu prieku, ale na vazstvo mu chbalo priepastnch 21 dok.

Youtube - Westminster Derby

V Derby sa napokon rozhodovalo medzi vazmi jarnch klask a po aktvnom priebehu a skorom toku z tretieho miesta suvernne triumfovala vazka Nagrody Wiosennej, zverenkya Macieja Janikowskho Magnezja (Phoenix Of Spain), v sedle s veternom Per-Andersom Grabergom. Druh skonil favorizovan vaz Nagrody Rulera Zen Spirit (Inns Of Court), s ktorm Vclav Janek premekal nstup Magnezje, v rozhodujcom okamihu kukoval medzi spermi zo stredu poa a zfalm finiom sa k nej u len priblil na dve dky.
Za prvmi dvomi bola 11-dkov diera a tabuu doplnili prv traja z predskky, z Nagrody Iwna, Smoke Plume, Cunning Fox a No Stress.

turf.sk

Deutsches Derby: Michal Abk bojoval o vazstvo

7. 7. 2024 Hamburg Niekdaj esk ampin Bajuran Murzabajev a slovensk a posk ampin Michal Abk, boli v 155. ronku Deutsches Derby o 650 000 v sedlch astnkov s najvym handicapovm hodnotenm, ale km Murzabajev s Narrativom zaspal na konci poa, syn Miroslava Abka, slovenskho ampina z roku 1994, v sedle Augustusa do poslednch metrov bojoval o vazstvo.

Bealo sa na mkkej, vysychajcej drhe a prlin opatrnos dokejov vystila vo falon tempo, ktor nadiktoval vaz Derby Italiano Borna s Andraschom Starkem, za ktorm sa viezli Alleno, Augustus a Palladium. Derby sa zmenilo na esstometrov print a prv tyri kone sa udrali vpredu. Popri barire dobre finioval Borna, na ktorho v poslednch sto metroch zatoil pomaly sa rozchdzajci Augustus, ale za vaza bol napokom oznaen zverenec Henka Greweho Palladium (Gleneagles), ktorho dokej Thore Hammer-Hansen na zaiatku roviny vytiahol von a za posledn tyri roky je tretm vazom Deutsches Derby, finiujcim popri vonkajej barire.

Youtube - Deutsches Derby

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Palladium zvazil o krk pred Bornom (Saxon Warrior), ktor o hlavu ubrnil druh prieku pred toiacim Augustusom (Soldier Hollow), Alleno (Nathaniel) bol o 1 1/4 dky tret a tabuu s odstupom alej 3/4 dky uzavrel Stingray (Zarak).

Ako favorit, zrejme kvli angaovaniu Oisina Murphyho, odskoil stajov kolega Augustusa Wintertraum, ale z konca poa stihol len ieste miesto a ete horie dopadol vaz Union-Rennen, druh favorit Narrativo s Murzabajevom, ktor iiel do oblka s plnmi rukami posledn, aby napokon skonil trnsty.
Jedinou kobylou v poli bola polosestra vaza Deutsches Derby Windstossa a prav sestra vaza Deutsches Derby Weltstara, v Listed umiestnen Weltbeste (Soldier Hollow), ktor Jozef Bojko priviedol k deviatemu miestu.

Vazn Palladium (Gleneagles x Anabaa) v Deutsches Derby zaznamenal svoje druh ivotn vazstvo. Ako dvojroiak dobehol medzi nezvazivmi tret a druh, a ni vekho neukazoval ani na zaiatku aktulnej sezny, ke medzi nezvazivmi zskal tretie miesto a vazstvo. Miesto v Derby si zabezpeil a v hlavnej predskke, v Gr.2 Union-Rennen, kde skonil tvrt, 1 3/4 dky, krk a krk za Narrativom, Allenom a Anspruchom.
Palladium reprezentuje syndikt Liberty Racing, ktor uspel aj pred rokom, ke sa presadil Fantastic Moon z lotu trnerky Sarah Steinbergovej. Pre trnera Henka Greweho to takisto bolo druh vazstvo v Deutsches Derby, po Sisfahanovi v roku 2021 a pre dokeja Thoreho Hammer-Hansena to bolo prv ivotn vazstvo so tattom Gr.1, m prekonal svojho otca Lennarta Hammer-Hansena, ktor trikrt vyhral nrske Derby a raz vdske, ale v nemeckom zskal v smich pokusoch len tvrt miesto s Goethem, v Borealovom Derby v roku 2001.

turf.sk

rka Schtz zskala prv grupov vazstvo

30.6. - 7. 7. 2024 Hamburg tvornsobnmu nemeckmu ampinovi Bajuranovi Murzabajevovi sa nevydarilo nielen Deutsches Derby, ale ani cel mting Grosse Woche, ke v 32 tartoch zskal jedin vazstvo, i to len v handicape IV. pre holandsk staju, o bolo jedin zahranin vazstvo na mtingu.

Youtube - Grosser Preis von Lotto Hamburg

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

V lepch dostihoch bol Murzabajev najbliie k vazstvu s Dolomitom v Gr.3 Grosser Preis von Lotto Hamburg na 2000 metrov o 55 000 , ale v zverench metroch ho prerajtovala Lilli-Marie Engelsov v sedle Atosa (Guiliani) a rozdielom krtkej hlavy zskala pre seba, aj pre trnerku eskho pvodu rku Schtzov, ich prv grupov vazstvo.

aliu prehru o krtku hlavu zaznamenal Murzabajev v Hapag Lloyd-Rennen na 2200 metrov o 52 000 , kde s vysokm favoritom Argentumom prehral s kobylou Aster s Martinom Seidlom, ktor bol so siedmimi vazstvami najspenejm jazdcom mtingu a v ampionte sa s 24 vazstvami posunul na tretiu prieku. Lder ampiontu, Thore Hammer-Hansen, na mtingu vyhral pkrt a celkovo m 32 vazstiev, druh je Leon Wolff s 24 zsahmi. Murzabajev je s 23 vazstvami tvrt.

turf.sk

Do Slovenskho Derby smeruje sedemns kon

Po druhom krtan zostalo na prihlkach do Slovenskho Derby sedemns kon. krtnut boli vetci zverenci Ingrid Jankovej Koplkovej, dohlsen boli v eskom Derby nespen San Sebastian a druh z Ceny Arvy Francis Gold.

V prehade s zelenou farbou oznaen kone s prednostnm prvom na tart. Za danho stavu s pod iarou Sambany, Rubin a Abraxas.

Prehad prihlsench do Slovenskho Derby poda ratingu turf.sk.

turf.sk

esk Derby v ratingu turf.sk

Poda ratingu turf.sk je Naughty Peter najniie hodnoten vaz eskho Derby od roku 2017, ke prv dvaja, Joseph a Felix, dostali znmku 77. V roku 2018 zskala vazn Blessed Kiss znmku 79, ale najvyie hodnotenm astnkom bol logicky Poldi's Liebling (80.5), porazen o krk, ale nesci o 1.5 kg viac, ne vazka. V roku 2019 zskal Pacific Hill 79, o rok neskr Opasan 80 a v roku 2021 Hazarder 81. Vazky z rokov 2022 a 2023, Queen Of Beaufay a Abha, zskali 78, ale najvyie hodnoten boli Stronger Together a Darling In Pink, ktor pri nevhode 1.5 kilogramu skonili 3/4 dky za Queen Of Beaufay a zskali znmku 79.

esk Derby 2024
pred Derby Derby rozdiel
1. Naughty Peter (76) 77.5 +1.5
2. Gabon (72) 77.5 +5.5*
3. Pirlo (74) 77 +3
4. Eskadra Zero (77) 75 -2
5. Cheeky Boy (74) 76.5 +2.5
6. Fine Anyway (72) 74 +2
7. Black Gangster (71) 74.5 +3.5
8. San Sebastian (76) 73.5 -2.5
9. Niamey (71) 71.5 +0.5
10. Prometheus (75) 72.5 -2.5
11. Zirconne (68.5) 71.5 +3
12. Witch In Pink (71.5) 70 -1.5
13. Queen's William (71) 71 0
14. Sun Project (72.5) 70 -2.5
15. Sambany (69) 68.5 -0.5
16. Maxmilin (66) 62 -4
Naughty Peter v prvom tarte nad 2000 metrov predviedol vzhadom na pvod celkom oakvan zlepenie a ktovie, ako by to vyzeralo, neby straty na tarte.
Porazen Gabon zabehol takmer identick formu, ako vo Vekej jarnej cene (78), lene t znmka bude zrejme zneplatnen, take mu vychdza +5.5, oproti predolmu najlepiemu tohtoronmu vkonu, z dostihu na 2150 metrov z Cagnes-sur-Mer.
Pirlo a Cheeky Boy boli pred Derby dobre manaovan, predvdzali plynul zlepenie a oakvan progres priiel aj v Derby, lene Pirlo bol v protiahlej rovine prli blzko preplenho tempa a Cheeky Boy takisto mohol skoni lepie, ak by jeho jazdec zachoval chladn hlavu, ako Richard Kingscote.
Z tabuovch kon m mnusku len tvrt Eskadra Zero, ktor zabehla vborn dostih, ale slalom medzi spermi ju mono stl vazstvo.

Vsledky Derby a alch dostihov potvrdili, e tohtoron Velk jarn cena mala najslabiu rove, kam pam siaha. Deviati z desiatich astnkov VJC sa v nasledujcom vrazne zhorili, o sa v skutonosti nikdy neme sta, tak ako sa nikdy neme sta to, o sme obas vdali v predskkach Derby, e vetci astnci, alebo ich vek vina, v jedinom dostihu vrazne stpli. V takchto prpadoch treba hada chybu a nepochybne je ou prli vysok hodnotenie VJC. Nie je dvod zotrvva na nesprvnych sla, take hodnotenie VJC v ratingu turf.sk bolo pri vaznom San Sebastianovi znen zo 76 na 73.5, a adekvtne k tomu aj pri ostatnch. S opravenmi znmkami zabehli v Derby San Sebastian 0, Sun Project -1 a v inom svetle sa javia aj vkony Showpowera a Zabyaka v Tattersalls Mile. Zlepil sa len Black Gangster, ktor oproti VJC vybehol +9, ale v prvom tate nad 1600 metrov len +3.5 oproti vkonom z Cagnes-sur-Mer.

turf.sk

Napajedliansky rodk zachrnil esk Derby

23. 6. 2024 Praha Len niekoko seknd delilo Gabona od vazstva v najvznamnejom eskom dostihu, ale drviv zver poskho Naughty Petra zvrtil histriu, take 104. ronk eskho Derby nebude vnman ako kontroverzn, s vazstvom dopingovho hrienika, ale bude jednm z najviac oslavovanch, vaka vazstvu rebca, narodenho v medzitm zaniknutom rebne v Napajedlch.

Youtube - esk Derby

Foto: Ji Dvok

Odchovanec a reprezentant nemeckej stajne Westminster, hlavnho sponzora eskho Derby o dva miliny korn (80 400 ), pritom mohol skoni u v vodnom cvalovom skoku, pretoe sa tesne pred tartom vzopl, z boxov vyskoil do vzduchu a stratil niekoko dok, ale britsk dokej Richard Kingscote, vaz viac ako 1500 dostihov, vrtane epsomskho Derby z roku 2022, kritick situciu usedel.
Tempo poda oakvania nadiktoval z boxu slo 1 odskakujci Queen's William, za ktorm sa ponhali kobyly Fine Anyway a Witch In Pink, a pomerne prekvapivo aj Pirlo a San Sebastian. V stpani v protiahlej rovine to Queen's William preplil, s m sa z prednch kon najlepie vysporiadal Pirlo. V momente, ke sa v cieovej rovine dostval dopredu, pridal sa k nemu z priebenho iesteho-siedmeho miesta toiaci Gabon a po krtkom sboji zskal prevahu. Tristo metrov pred cieom vyzeral Gabon (Ten Sovereigns) ako jasn vaz, ale vonkajou stopou toiaci Naughty Peter (Tai Chi) za ditannm medznkom nabral dostaton rchlos a pod Richard Kingscotom vdnceho Gabona o krk chytil.
Zrejme prli aktvny Pirlo (Amaron) skonil o pol dky tret a o dku tvrt finiovala Eskadra Zero (Phoenix Of Spain), ktor do roviny toila veda neskorieho vaza, ale sksen Kingscote Adamovi Florianovi nedal priestor. Eskadra Zero sa ocitla za Cheeky Boyom a Black Gangsterom, Florian musel meni stopu doprava, kde Eskadru Zero vzpt vyruil Queen's William, boiaci pod amatrsky pouitm bikom a vazka Starohjskeho kritria u toho viac nestihla.
Tabuu doplnil Cheeky Boy (Holy Roman Emperor), ktorho o lepie umiestnenie pripravilo zavhanie na tarte, respektve spanikrenie Michala Dema, ktor sa s nm prli ponhal do stredu poa a v prvch dvesto - tristo metroch premrhal prli vea sl.
Najbliie za tabuou skonila vazka Velkej ervnovej Fine Anyway, vaz VJC San Sebastian vycval na sme miesto a dlho vedci Queen's William na trinste.

Vazn zverenec Macieja Jodlowskho Naughty Peter m na konte es tartov, z ktorch posledn tri vyhral - vlani bol piaty a tret, tento rok zaznamenal umiestnenia 2-1-1-1.
Otcom Naughty Petra je Tai Chi (High Chaparral), o bol ran k, ktor vo dvoch rokoch vyhral tyri zo iestich tartov, vrtane Gr.3 Preis des Winterfavoriten, ale v troch rokoch beal len raz a skonil iesty z deviatich v Mehl-Mlhens-Rennen - German 2000 Guineas. Jeho najspenejieho potomka vemi dobre poznme, bol nm maarsk K roka Nancho, ktor v Kincsem Parku vyhral dev dostihov, vrtane Kincsem Dj pred majiteom slovenskej Trojkoruny Arcturusom, ale predovetkm vyhral Gr.3 Baden-Wrttemberg-Trophy a Gr.1 Grosser Preis von Bayern, a bol predan do Austrlie.
erstv vaz eskho Derby je Nanchov blzky prbuzn - Naughty Petrova matka Nebiola (Acatenango), aj Nanchova matka Nantana (Paolini), patria do rodiny Nanon, ktor v Nemecku v medzivojnovom obdob zaloila odchovankya Federica Tesia Nella Da Gubbio, z rodiny, z ktorej okrem inch vziiel aj legendrny Nearco. Z rodiny Nanon vziiel rad vekch kon, predovetkm vazi Deutsches Derby Neckar, Next Desert a Nutan, vazky Preis der Diana Naxos, Night Petticoat, Next Gina, Novelle a Night Magic, vazka Irish Oaks Magical Lagoon a vaz 2000 Guineas Island Sands. Z rodiny vzili aj vaz King George VI and Queen Elizabeth Stakes a Grosser Preis von Baden Novellist, vaz Grosser Preis von Baden, Preis von Europa a dvojnsobn vaz Grosser Preis von Berlin Nebos, vazka Preis von Europa Nightflower, vazka Grosser Preis von Berlin Nymphea, vaz Prix Jean Prat Intellogent, ale aj vborn prekkov plemennk, otec Sprinter Sacreho Network, znmy hongkongsk zloinec Pakistan Star, ale aj vazky eskch Oaks Nimaima a Nalia.
Naughty Petrova matka Nebiola sa na drhe zaradila do nemeckho lepieho priemeru, ke zo iestich tartov vyaila dva platen dobehy, vazstvo v dostihu nezvazivch a tvrt miesto v Listed pre kobyly na 2200 metrov. Naughty Peter je jej siedmy a zatia najlep potomok.
Predtm dala kobylu Naranja Dulce (Martillo), ktor v Nemecku v dostihoch kategrie D do 1900 metrov zskala vazstvo, dve druh a jedno tretie miesto. Druh potomok Nicolas (Hurricane Run) zskal v trningu Vclava Luku tri dotovan dobehy, z toho dva za posledn miesta, kobyla Nada (Authorized) sa na drhe neobjavila a tvrtm potomkom Nebioly je trojkov vaz Fly Amico (Amico Fritz), ktor je stle v trningu Jozefa Pirucha. Piatym potomkom Nebioly je v prtenkch nespene tartujci Baron Westminster (Authorized) a po om nasledoval Night Max (Elvstroem), ktor v trningu Macieja Jodlowskho zskal vazstvo vo vroclavskom handicape III. kategrie.

turf.sk

Zlat pohr: Rex Of Thunder obhjil vazstvo

23. 6. 2024 Praha erstv vaz Vekej ceny Slovenska, zverenec Michala Dema Rex Of Thunder (Night Of Thunder), ani v treom tarte aktulnej sezny nenaiel premoitea, ke v Zlatom pohri - Memorili Filipa Minaka na 2400 metrov, o chudobnch 150 000 K (6000 ), obhjil vazstv z predolch dvoch sezn.

Youtube - Zlat pohr

Foto: Ji Dvok

Zlat pohr odvodil Vazirpour v podstatne rchlejom tempe, ne Vek cenu Slovenska a pole rozahal do dvadsiatich dok. Michal Demo s Rex Of Thunderom sedel aleko vzadu, ale v sprvnom okamihu sa zaal posva, tyristo metrov pred cieom minul Vazirpoura a docvlal si po pohodln vazstvo, s nskokom 1 1/4 dky pred Nortonom, ktor vyuil kilogramov vhodu a odsunul Gaspariniho na tretiu prieku. tvrt skonil neskoro toiaci Jaafar, pred Vazirpourom.

Hattrick v rmci Derby da zavil aj zverenec tpnky Mykovej Worth Choice (Worthadd), ktor po vazstvch v rokoch 2021 a 2022, a vlaajom druhom mieste za Gallanticusom, tretkrt zvazil v Sprinterskej cene na 1200 metrov o 150 000 K. Osemron valach v sedle s Davidom Likom jasne dominoval s nskokom 2 1/2 dky pred Hidden Colonym a Capitanom.

V Tattersalls Mile o 150 000 K osemron vetern Politicum prekvapivo dobre prestl preplen tempo, ale skonil druh, ke si vazstvo s nskokom jednej dky pripsal z poslednho miesta toiaci zverenec Jaroslava Drlka Charpentier (Cracksman) s Petrom Foretom. Tret honorr vybojoval Jir Sun pred Biriatum a My Dreamerom. Slovensk Manatan skonil o nos za tabuou a jeho kolega z lotu trnerky Zuzany Kuboviovej Burstar dobehol v dostihu nezvazivch na 1600 metrov piaty, 6 1/2 dky od Asturias, tretej z Jarnej ceny kobl.

turf.sk

Mr Zuru bol op druh

22. 6. 2024 Pardubice Ak by niekto v sobotu v Pardubiciach hadal tutovku na druh miesto, tak to bol zverenec Jaroslava Breku Mr Zuru, ktor svoju zbierku druhch miest rozril na trns, z toho trins v prekkovch dostihoch.

V ervnovej cross country Vlenka na 3300 metrov o 165 000 K (6600 ), sa Mr Zuru po taktickej jazde Pavla Sloila pred vybehnutm na trvu posunul do vedenia a zdalo sa, e bude o vazstvo bojova s favorizovanm Angkor Watom, ale z druhho sledu sa k vedcej dvojici priblil zverenec Josefa Vu Nordstrand s Josefom Bartoom a v poslednch sto metroch zskal dvojdkov prevahu. Mr Zuru skonil druh, pol dky pred Angkor Watom.

Youtube - Pocta mjr. Miloi Svobodovi

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Zvyn dva jednotkov stple vyhral Jan Faltejsek so zstupcami stajne Dr. Charvta. Zlat pohr msta Pardubic na 3900 metrov o 300 000 K (12 100 ) ovldol s neporazenm zverencom Pavla Tmu New Friendom a v II. kvalifikcii, Pocte mjr. Miloi Svobodovi na 5200 metrov o milin korn (40 300 ), vybojoval so zverencom Albty Faltejskovej Korfum pomerne neakan tesn vazstvo pred Aeneasom a Santa Klarou.
Kvalifikciu dokonilo desa z jedenstich tartujcich a po Kaisewalzerovi a Royal Ginovi sa do Velkej pardubickej kvalifikoval tret k, trnovan na Slovensku, zverenec Marina tangela Zataro, ktor v cieovej rovine vycval na siedme miesto.

Poslednm slovenskm zstupcom bol v Pardubiciach Besthon, ktor nedokonil tvrt dostih v rade, ke vo tvorkovom krose urobil niekoko skokovch chb a na predposlednej prekke spadol.

turf.sk

Ji Trvnek je chovateom vaza z Royal Ascotu

18. 6. 2024 Ascot Popredn esk chovate a majite Ji Trvnek zaznamenal svoj najcennej chovatesk spech - v Gr.2 Coventry Stakes na mtingu Royal Ascot odchovanec jeho franczskeho rebna Haras De Beaufay, Rashabar (Holy Roman Emperor - Amazonka po Camelot), priniesol vazne do ciea slvne dostihov farby Roberta Sangstera, ktor kedysi nosili Lester Piggott, Pat Eddery a a slvni dokeji, v sedlch kon ako The Minstrel, Golden Fleece, Detroit, Caerleon, Sadler's Wells, Rodrigo De Triano...

Zmienen farby v sasnosti pouva syndiktna staja Manton Thoroughbreds, manaovan synom Roberta Sangstera Samom, ktor Rashabara na vlaajej drabe roiakov v Deauville vydrail za 120 000 . Trnuje ho Brian Meehan, ktor sa v roku 1997 poksil vyhra Coventry Stakes s Blueridge Dancerom, neskr v esku a na Slovensku neporazenm na tratiach do mle.

Rashabar v prvch dvoch tartoch zskal len tretie a druh miesto v spolonosti nezvazivch, a tak v poli 22 kon stl proti estnstim vazom u bookmakerov 80/1 a pri totaliztore 130, a postaral sa o jedno z najvch prekvapen v histrii mtingu Royal Ascot. Rekord dr Nando Parrado, ktor v roku 2020 vyhral Coventry Stakes v kurze 150/1.

Youtube - Coventry Stakes

Po tarte sa pole rozdelilo a kvalitnejia a rchlejia bola skupina, beiaca na strane tribn. Vo vzdialenejej skupine Rashabar jasne dominoval, v poslednch dvesto metroch zskal aj celkov prevahu a na iare ho cieov kamera zachytila o nos a hlavu pred almi outsidermi Electrolyteom a Columnistom, idcimi s kurzami 40/1 a 50/1, take stvka na poradie troch kon platila 122 667 libier.

Vaza odjazdil syn trnera Marka Loughnanea, 18-ron supertalent Billy Loughnane, zvan Billy the Kid. Billy Loughnane jazd tretiu seznu, vlani sa stal ampinom uov a najmladm jazdcom od ias Lestera Piggotta, ktor jazdil klasick dostih, a v tejto sezne zaal zbiera aj Black Type vazstv. V marci v St Cloud vyhral svoj prv Listed dostih, v aprli v Kolne zaznamenal v Gr.3 Schwarzgold-Rennen svoje prv grupov vazstvo, a de pred svojim prvm vazstvom na mtingu Royal Ascot, zskal vo Windsore svoje dvest britsk vazstvo.

turf.sk

V eskom Derby zostalo dvadsa kon

Po poslednom krtan sa zoznam adeptov na tart v eskom Derby zil na dvadsa mien. Z lepej polovice zujemcov boli krtnut Welcome Charly, Showpower a Asturias, a okruh hlavnch favoritov poda doposia vybehnutch znmok v ratingu turf.sk tvoria vazka Starohjskeho kritria Eskadra Zero, vaz Velk jarn ceny San Sebastian a astnci praskch predskok Cheeky Boy, Pirlo a Prometheus. Jedinm zahraninm kandidtom je posk Naughty Peter.

Prehad prihlsench do eskho Derby poda ratingu turf.sk.

turf.sk

Skrten Belmont Stakes rozhodla vytrvalos

8. 6. 2024 Saratoga Ke bolo oznmen, e posledn dostih americkej Trojkoruny, Belmont Stakes, bude poas rekontrukcie Belmont Parku presahovan do Saratogy a doasne skrten na 2000 metrov, vyvolalo to u mnohch turfmanov obavy, e to nebude ten test vytrvalosti, ako je zvykom, ale aspo v aktulnom ronku boli pochybnosti zsluhou vaza Preakness Stakes Seize The Greya rozptlen.

Youtube - Belmont Stakes

Zverenec 88-ronho Wayna Lukasa to od tartu poriadne naplil a vodn ma bola odbehnut za 1:35.5, a o dve sekundy rchlejie, ne v Kentucky Derby a v Preakness Stakes. Pre lepiu predstavu, je to akoby v predolch dostihoch Trojkoruny toil do cieovej roviny s 12-dkovm nskokom. V zvere Seize The Greye zaradil spiatoku, ale dvojica jeho prenasledovateov preplen tempo prestla a za 2:01.61 si po vazstvo docvlal prav brat vaza vlaajieho Kentucky Derby Mageho, desiaty z Kentucky Derby Dornoch (Good Magic - Puca/Big Brown), zverenec medzinrodne neznmeho trnera Dannyho Gargana, ktormu priniesol jeho prv vazstvo v Gr.1.

Potencil budcej hviezdy naznail o pol dky druh Mindframe (Constitution), ktor tartoval len tretkrt v ivote a doplatil na nesksenos, ke ho po predolch vazstvch o 14 a 7 1/2 dky v zvere prekvapil bik a prli neskoro pochopil, o od neho dokej poaduje.
Zo zadnch pozc sa k prvm dvom dokzal pribli len druh z Kentucky Derby Sierra Leone, zatia o zvyn kone v cieovej rovine posobili ako unaven stpleri. Vaz Preakness Stakes Seize The Greye sa prepadol na konen siedme miesto a jednu prieku za nm skonil vaz Kentucky Derby Mystik Dan, ktor sa sce dral vzadu, ale tracking ukzal, e i tak zabehol vodn mu o 1.23, respektve o 1.65 sekundy rchlejie, ne v predolch trojkorunovch dostihoch a v zvere sa u na ni nezmohol.

turf.sk

Mustela - Eyes On You, 3:0

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

8. 6. 2024 Topoianky Tri tarty - tri vazstv m v tejto sezne na konte zverenkya Jaroslava Lnka Mustela (War Command) a pikantn je, e pri vetkch troch druh skonila jej bval trningov kolegya Eyes On You, ktorej prpravu v tejto sezne prevzal Marin tangel.

Ich tretie tohtoron stretnutie sa odohralo v topoianskom hlavnom dostihu, vo dvojkovom handicape s nzvom Cena predsedu Nitrianskeho samosprvneho kraja na 1780 metrov o 3800 , kde sa obe kobyly v cieovej rovine oddelili od zvynej tvorice sperov a o 2.5 kilogramu viac nesca Mustela, v sedle s Jaroslavom Lnkom, zdolala Eyes On You o hlavu. Vlani sa obe kobyly stretli pkrt a skre bolo 3:2 pre Mustelu.

turf.sk

Manoamano naiel star formu

8. 6. 2024 Most Vzhadom na veternsky vek, zzranm nvratom formy v poslednom mesiaci prechdza zverenec Miroslava Nieslanika Manoamano (Alexandros), ktor zavil mosteck hattrick.

Youtube - Velk ervnov cena

Foto: Ji Dvok

Osemron valach vlani okrem vodnho tartu neukzal prakticky ni a v podobnom duchu prebehli aj jeho prv dva tohtoron tarty, ale potom v Moste systmom tart-cie pomerne prekvapivo vyhral trojkov handicap na 1400 metrov. Nasledovalo tart-cie vazstvo vo dvojke na 1000 metrov a dotretice tart-cie triumf aj v Cene jezdectv na 1400 metrov o 150 000 K (6000 ), o je jeho prv jednotkov vazstvo. O pol dky druh skonil neskoro toiaci Creator, s ktorm Manoamano v Gomba handicape prehral o 9 dok a 4.5 kilogramu.

tart-cie vazstvom veterna z lotu Miroslava Nieslanika sa skonil aj druh hlavn dostih, dvojkov ma o sto tisc korn, kde sa presadil sedemron Donn Clifs.

turf.sk

Eskadra Zero na vrchole rebrkov v oboch Derby

Mting Turf Gala, ale aj v pondelok uverejnen sprva o pozitvnom dopingovom nleze zverenca Ingid Jankovej Koplkovej Gabona vo Vekej jarnej cene, zamieali poradm v rebrkoch adeptov na tart v eskom a slovenskom Derby, zostavench poda ratingu turf.sk.
Prpad Gabon ete nie je oficilne uzatvoren, ale mono predpoklada, e bude diskvalifikovan, o by na Slovensku v klasickch dostihoch nebolo prvkrt - v roku 2003 bola po pozitvnom teste diskvalifikovan vazka Slovenskho Derby Ohne Sorge a jej trner Filip Neuberg dostal ditanc na jeden rok.

V sobotu bola odbehnut Velk ervnov cena, ktor vyzerala ako handicapov dostih a priniesla skr otzniky, ne nejak nov poznatky. Slabie, ne sa akalo, zabehli astnci Memorilu O. Frankenbergera, Prometheus a Norridor, a otzniky nad kvalitou Velk jarn ceny vyvolali Zabyak a Maxmilin.

Na Turf Gala boli na podobnch ditancich odbehnut Cena Arvy a Starohjske kritrium - medzi kobylami triumf vybojovala vazka Jarn ceny klisen Vermelho a proti rebcom za presadila Eskadra Zero. Ak z oboch dostihov dme bokom vodnch 200, respektve 400 metrov, tak medziasy boli takmer identick - v Cene Arvy 24.85 - 25.07 - 24.35 - 24.11, v Kritriu 24.85 - 25.10 - 25.06 - 23.96, ale Eskadra Zero v zvere psobila ovea lepie ne Vermelho a teda mus ma vyiu znmku.
Ke krtneme Gabonovu znmku z Vekej jarnej, tak za nm ni zvltneho nezostalo a na najvych priekach sa v oboch Derby ocitla zverenkya Vclava Luku. V eskom Derby s za ou vaz VJC San Sebastian, progresvny posk Naughty Peter a Welcome Charly, ktor m zo zverencov Ingrid Jankovej Koplkovej najvy franczsky handicap, ale vo VJC vybuchol a skonil a smy. V Slovenskom Derby s za Eskadrou Zero tretia z Ceny Arvy Ninna Best a druh a tret zo Starohjskeho kritria, Merino a Boulevard Blanqui.

Prehad prihlsench do eskho Derby poda ratingu turf.sk.

Prehad prihlsench do Slovenskho Derby poda ratingu turf.sk.

turf.sk

Turf Gala: Dostih roka pre Rex Of Thundera

2. 6. 2024 Bratislava es vazov Derby na tarte jednho dostihu - tak osi tu nebolo od Medzinrodnch mtingov socialstickch krajn, ironicky a teraz, ke sa zaali vraca a spolonos oraz viac ovlda socialisti a kryptokomunisti...

Youtube - Vek cena Slovenska

Kvalitou nabit Vek cena Slovenska na 2400 metrov o 32 000 sa odohrala v prekvapivo vlanom tempe. Vpredu sce pracovali tempri Agreement a Palmyra, ale na ni odvnejie si ich dokeji netrfli a zovret pole do roviny priviedol z boxu slo 1 tartujci nhradnk Vazirpour, polobrat vaza franczskeho Derby Vadeniho. V zverenom printe (posledn medziasy 24.09 - 23.79) mali vhodu kone s rchlostnmi predpokladmi, driace sa blzko ldrov a to boli predovetkm prv dvaja z 1800-metrovej Velkej dubnovej, Rex Of Thunder (Night Of Thunder) a Abha (Zelzal), zozadu nepriiel nikto. V poslednom oblku Michal Demo v sedle Rex Of Thundera lepou stopou osi uetril a v zvere Abhu o dku porazil. Maarsk Agreement ubrnil blzku tretiu prieku pred soldne idcim Opasanom, akajcim pri toen do roviny na medzeru pri barire, ale hasnci Vazirpour mu ju neurobil, Opasan ho musel obieha a sboj o tret honorr prehral o krtku hlavu.

Tretm vazom Derby na tabuli po Abhe a Opasanovi bol Gasparini, ktor by celkom iste ocenil ostrejiu prv polovicu dostihu, ale za danho priebehu sa musel uspokoji s piatym miestom, pred Vazirpourom a almi vazmi Derby Hello Hola Hayom a Jardin Micheletom. Totlne vybuchol vaz poskho Derby Joly Jumper, ktor nejavil iadne nadenie a bez jedinho ndejnho momentu bol stle vzadu. Na ditancii Martin Srnec rezignoval a nechal ho dokentrova poslednho.

Pre slovenskho dokeja a trnera Michala Dema, psobiaceho na Morave, je vazstvo vo Vekej cene Slovenska doterajm najvm spechom. Ako dokej zaznamenal dev jednotkovch vazstiev, z toho es s Rex Of Thunderom. Ako trner je podpsan pod tyrmi jednotkami, tromi Rex Of Thunderovmi a pod nedvnym vazstvom Cheeky Boya v predskke Derby.
esron Rex Of Thunder pre staju Drag Racing a predtm staju Bezov, zskal v sedemnstich tartoch osem vazstiev a vybehal 1.5 milina korn (61 000 ).

turf.sk

Turf Gala: Eskadra Zero sa zaradila medzi favoritov Derby

2. 6. 2024 Bratislava Oba mtingov dostihy pre trojroiakov vyhrali kobyly, trnovan v esku, Cenu Arvy Vermelho (Showcasing) a v Starohjskom kritriu sa v spolonosti rebcov presadila Eskadra Zero (Phoenix Of Spain).

Youtube - Starohjske kritrium

V Starohjskom kritriu na 2000 metrov o 16 000 sa oakval triumf vlaajieho ampina dvojroiakov Boulevard Blanquiho, ktor odskoil v tyroch desatinch ako favorit da, ale rebec so printrskou postavou vzbudil v svislosti s Derby vek pochybnosti. Zverenec Zuzany Kuboviovej v sedle s Djordje Peroviom dostih odvodil v identickom tempe, ak bolo v Cene Arvy, ale u na konci oblka bola jeho akcia akopdna a dvesto metrov pred cieom bol porazen.

Jednoznan vazstvo zskala zverenkya Vclava Luku Eskadra Zero (Phoenix Of Spain), s ktorou Adam Florian zaal na poslednom mieste. V protiahlej rovine sa posunul tesne za vedcu skupinu, v rovine Eskadra Zero zatoila, v poslednch sto pdesiatich metroch rozbalila vek zver a dominovala o takmer tri dky pred Merinom, ktor sa dral blzko ldra a v zvere ukzal o osi viac vytrvalosti. Boulevard Blanqui bol tret, pred Duke Of Meridianom a Hjekom.

Youtube - Cena Arvy

Cenu Arvy na 1800 metrov o 16 000 odvodila prli agresvne odjazden Anika, ktor v poslednom oblku vystriedala jej prenasledovateka Ninna Best, ale v rovine cez u ili esk kobyly, najprv zvonku Francis Gold a potom zovntra Tomom Lukkom odjazden vazka Jarn ceny klisen Vermelho, zo zzranej stajne Ingrid Jankovej Koplkovej, ktor zvazila o 3/4 dky. Ninna Best dobehla tretia, dve dky pred vazkou Jarnej ceny kobl She Free, ktor sa tentokrt drala ovea bliie tempa a v rovine nemala zver, ak ukzala v klasike. Tabuu doplnila slovensk odchovankya Rhapsody, predtm piata aj v Cene trojronch kobl a v JCK.

turf.sk

Turf Gala: Veterni obhjili vazstv

2. 6. 2024 Bratislava Najstar astnci tohtoronho mtingu Turf Gala, osemron synovia vaza Derby Italiano Worthadda, Ignacius Reilly a Worth Choice, obhjili svoje vlaajie vazstv.

Youtube - Cena Scottish Rifla

Rovnako ako pred rokom, iiel zverenec Evy Zhorovej Ignacius Reilly do Ceny Scottish Rifla na 1800 metrov o 16 000 s erstvm vazstvom z Velkej ervnovej a po idelnom priebehu zopakoval jednotkov double. David Lika s nm maximlne vyuil vhodn tartov slo 2, sadol si na bariru do stredu poa a do roviny toil na piatom mieste. V rovine vytiahol Ignaciusa do tvrtej stopy, za trojstovkou zatoil, sto metrov pred cieom zlomil odpor domceho Manatana a zvazil o krk, pred dotierajcim Prewittom, ktor bol najlepm koom dostihu, ale oba oblky obehol najhorou stopou a oproti po barire idcemu vazovi nabehal pribline o dvadsa metrov viac.

V prvom oblku vea obiehal aj vaz Ceny Scottish Rifla z roku 2021 Timemaster. Potom mu Tom Lukek naiel dobr pozciu blzko Ignaciusa Reillyho, ale v rovine za nm neiel, trochu sa zamotal za hasncimi komi a v poslednch pdesiatich metroch vybojoval tretiu prieku, o krk pred vemi dobre idcim vlaajm vazom Vekej jarnej Manatana. Tabuu po neskorom zvere doplnila vazka Oaks Free Folie.

Youtube - Cena MPSR

V Cene Ministerstva pdohospodrstva na 1200 metrov o 20 000 musel David Lika riei nevhodu najvyieho sla, ale obhajca vazstva Worth Choice mu pomohol najlepou tartovou reakciou. Lika si s nm sadol na tvrt prieku, v cieovej rovine udrel a zvazil o dku pred mierne favorizovanm Jir Sunom, ktormu sa ani na tret pokus nepodarilo porazi ho v tomto dostihu - v roku 2022 obsadili druh a tvrt miesto, vlani aj teraz skonili raz-dva.

Soldny dostih vo svojom prvom bratislavskom tarte zabehol tret Hidden Colony, ktor do roviny toil medzi poslednmi, asi tyri dky od vaza, ale cieov rovina mu bola krtka a k druhmu Jir Sunovi sa stihol pribli na rozdiel krku. O hlavu tvrt skonil stle sa zlepujci Little Lord a aleko najlep ivotn vkon na tejto ditancii zaznamenal piaty Drish Venture, zafixovan ako k do tisc metrov.

turf.sk

Ponntos zskal ivotn spech

2. 6. 2024 Chantilly esk printr Ponntos (Power) si vo svojom dvadsiatom druhom grupovom tarte pripsal ivotn spech, vazstvo v Gr.2. Jeho doterajm maximom boli dve vazstv v Gr.3.

Youtube - Prix du Gros-Chene

V Prix du Gros-Chene na 1000 metrov o 130 000 zverenec Miroslava Nieslanika pod Mickaelom Barzalonom odskoil ako prv favorit a rozhodol svojim typickm tlom, vemi ostrm tempom v prvej polovici dostihu. V zvere dos vrazne spomalil (medziasy 12.74 - 10.84 - 10.87 - 11.1 - 12.15), ale speri zaali odpadva ete skr a Ponntosov vsledn nskok narstol na 2 1/2 dky.

Reprezentant stajne Evy Nieslanikovej v siedmich tohtoronch tartoch na scne Black Type eskrt skonil za peniaze, vybehal 194 000 , vyhral Listed, Gr.3 a Gr.2, a u teraz me by vyhlsen za Koa roka.

turf.sk

Bude si Abk vybera favorita Derby?

1. 6. 2024 Baden-Baden V Nemecku psobiaci slovensk dokej Michal Abk vyhral aliu zo srie predskok Deutsches Derby, baden-badensk Gr.3 Derby-Trial na 2200 metrov o 55 000 .

Youtube - JRA Derby-Trial

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Abk si v sedle Augustusa v akch podmienkach v dadi stril piku a v cieovej rovine spolu s favorizovanm vazom Bavarian Classic Wilkom odili od sperov o desa dok, a piaty z Bavarian Classic Augustus (Soldier Hollow) napokon zdolal Wilka (Mastercraftsman) o pol dky.

Pre Michala Abka to bolo druh nemeck grupov vazstvo, predtm v roku 2022 zabodoval s Arinou v Gr.3 Holstein Cupe, a alie dve grupov vazstv m s kobylou Stex z roku 2020 z Talianska, Gr.3 Premio del Giubileo a Gr.2 Premio Federico Tesio.
To najlepie ale ete len me prs - Abkov trner Waldemar Hickst m v stajni dva kone z okruhu favoritov Deutsches Derby, erstvho vaza predskky Augustusa a Wintertrauma (Lord of England), s ktorm bol Abk tret v Bavarian Classic a potom s nm vyhral dsseldorfsk Derby-Trial, pred schlenderhanskm Any Moonom. Wintertraum je momentlne prvm favoritom Deutsches Derby pred Any Moonom, Augustus je poda jednotlivch bookmakerov tret a piaty k ponuky. Kurzami ete me zatrias vsledok Union-Rennen, hlavnej predskky, ktor je na programe 16. jna.

turf.sk

Predskka Derby pre kobylu

1. 6. 2024 Praha Po 19 rokoch od vazstva Peinture Naive sa vo Velkej ervnovej cene na 2200 metrov o 150 000 K (6000 ) op presadila kobyla - na mkkej drhe triumfovala Fine Anyway (Galiway), z lotu trnerky Ingrid Jankovej Koplkovej.

Youtube - Velk ervnov cena

Foto: Ji Dvok

Mkk drha sadla aj Queen's Williamovi (Sea The Moon), s ktorm Tom Roman vemi dobre trafil tempo a pred cieovou rovinou iiel do esdkovho trhku, ale v cieovej rovine amatrskym zlozvykom - obzeranm sa za bikom - pripravil rebca o rovnovhu a o dku cvalovho skoku, a sto metrov pred cieom sa pred neho dostala draznejie pobdan Fine Anyway s Tomom Lukkom. Zo zadnch pozci idci Prometheus a Sambany obsadili tvrt a piate miesto.

V druhej jednotke da, movej Cene Nory Jeane o 150 000 K, z poa vynievali dve kobyly, Classa a Ciotola, ale prv menovan sa ocitla prli vzadu a na mkkej drhe sa v zvere nerozila, a tak si Ciotola (Buratino) s Tomom Lukkom dobehla po pohodln, osemdkov vazstvo pred outsiderkou Dantawi.

turf.sk

V Millenniumi dj sa zrodilo rakske vazstvo

1. 6. 2024 Budape V Kincsem Parku boli v sobotu na programe tyri jednotkov dostihy a hlavn bod, Millenniumi dj na 1800 metrov o 9 milinov forintov (23 150 ), vyhral bval zverenec Vclava Luku Matt Machine (Outstrip), ktorho od jesene pre raksku staju Liberty Leaf trnuje Markus Geisler.

Franczsky dokej Pierre Bazire sa s Matt Machinom vyviezol za vlaajm vazom Derby Amore Boyom, diktujcim tempo, v cieovej rovine iiel do vedenia a po dlhom sboji s novm franczskym importom St Pantaleonom s Jaroslavom Lnkom, sa presadil o 3/4 dky. O 1 1/4 dky tret skonil osem desatinov favorit Luis Fernando, ktor predtm vyhral oba tohtoron jednotkov tarty. Amore Boy udral tvrt honorr pred Light Blue Sky a obhajcom vazstva Eggi's Choiceom.

V Alagi Dj na 2000 metrov o 4 miliny forintov (10 300 ), hlavnej predskke Magyar Derby, sa presadil favorizovan Gza (Sioux Nation) so Stanislavom Georgievom, ke rovnako ako v Nemzeti Dj, doahoval vek stratu, ale napokon sa presadil o krk pred Flying Aquangelom. O 2 1/2 dky tret skonil vaz Ceny trojronch rebcov Exact, ktor v Nemzeti Dj skonil po vekej kolzii v cieovej rovine a iesty.

Erzsbet Kirlyn Dj pre trojron a starie kobyly na 1800 metrov o 1.6 milina forintov (4100 ) ovldli trojron Rads (Belardo), Vampa Di Bocca a Reshiram, ktor predtm v Hazafi Dj obsadili druh, tvrt a prv miesto. V jednotkovom Ostinato Handicape na 2200 metrov o 1.1 milina forintov (2800 ) sa suvernne presadil Hermion (Saxon Warrior), ktor v bratislavskej aprlovej Cene Symbola skonil iesty zo siedmich, takmer dvadsa dok od Merina.

turf.sk

Napajev si pripsal al triumf

Youtube - Cena prvn dmy R

Foto: Ji Dvok

26. 5. 2024 Most Umne manaovan progresvny esk odchovanec, pron Napajev (Kallisto), si v smom tarte pripsal tvrt vazstvo, tretie handicapov, ke sa presadil v jednotkovej Cene prvn dmy R na 2200 metrov o 150 000 K (6000 ).

Zverenec Heleny Vorilkovej sa presadil temprskym tlom - Jiina Andrsov s nm sedela na druhom mieste, dku za Alzirom, diktujcim poctiv tempo, na zaiatku roviny ho poslala do vedenia a Napajev bez bika vybojoval poldkov vazstvo pred Totaly Gold, nescou o 1.5 kilogramu viac. Alzir udral tretiu prieku pred neskoro toiacimi Garmonou a Whirl Wind Girl.
Pre trnerku aj dokejku to bolo prv tohtoron vazstvo.

turf.sk

Mr Zuru bol op druh

25. 5. 2024 Pardubice Zberate druhch prieok Mr Zuru obsadil svoje obben miesto aj pri vstupe do novej sezny a pod Pavlom Sloilom v tesnom dobehu dvojkovho krosu na 3400 metrov prehral o nos s najvm oustiderom Hibernianom. Pre zverenca Jaroslava Breku to bolo ieste druh miesto v poslednch siedmich tartoch a celkovo to pre desaronho valacha, akm v Britnii hovoria model of consistency, bol v dvadsiatom prvom prekkovom tarte dvadsiaty dobeh do tretieho miesta - zskal 4 vazstv, 12 druhch a 4 tretie miesta, raz bol zadran.
Za peniaze dobehli aj al dvaja Brekovi zverenci - Fort Ryan skonil tret v trojkovom krose na 4500 metrov a Oroblanco piaty vo dvojkovom stpli na 3500 metrov.

Youtube - Cena msta Pardubic

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Najdleitej dostih programu mal rovnak nzov, ako hlavn dostih na predolom mtingu, Cena msta Pardubic, ale tentokrt ilo o kvalifikn dostih na 5800 metrov o 500 000 K (20 200 ) a vynikajci vkon tam predviedol tret z vlaajej Velkej pardubickej Star, ktorho pre slovensk staju MPL Racing trnuje Hana Kabelkov. U trinsron belu zaal vzadu za poom a v priebehu dostihu sa nenpadne posval dopredu. Za Havlovm skokom sa vynoril medzi ldrami a pri vybehnut na trvu sa ujal vedenia, na prv pohad predasne, ale Ondej Velek ho tam dostal bez tlaku, s poloenmi rukami. Posledn skok v cieovej rovine skkal Star s nskokom troch dok pred Sexy Lordom a Chelmsfordom, ale napokon dominovala nastupujca genercia mladch stplerov a medzi prvmi tyrmi boli traja najmlad astnci.

Vazstvo vybojoval osemron polokrvnk Godfrey s Danielom Vyhnlkom, ktor na Havlovom skoku strcal na ldrov asi dvans dok a na poslednom skoku es, ale napokon vekm zverom porazil o krtku hlavu rovnako starho Chelmsforda, ktor sa spolu so Sexy Lordom podieal na tempe a po zavhan na Vekej vode mal slabiu chvku. Star, ako jedin z umiestnench veternov, skonil o dve dky tret, tvrt bol osemron Sexy Lord a tabuu uzavrel devron Her Him.
Kvalifikciu dokonilo vetkch ptns astnkov a splnili ju aj dva slovensk kone, Kaiserwalzer na siedmom mieste, Royal Gino sa po tradinej srii skokovch chb v druhej polovici dostihu prepadol na dvanste miesto. Pnsobn astnk Velkej pardubickej a vaz z roku 2021 Talent skonil po nevraznom vkone deviaty, al pnsobn astnk Velkej Player sa dral v popred a po vybehnut na trvu vycval na desiate miesto. Na vazovi Velkej pardubickej z roku 2022 bolo vidie chbajcu dostihov prax, v druhej polovici dostihu sa viac-menej trpil a skonil posledn.

turf.sk

Ignacius Reilly je pred Turf Gala vo forme

Youtube - Velk kvtnov cena

Foto: Ji Dvok

19. 5. 2024 Praha Zverenec Evy Zhorovej Ignacius Reilly (Worthadd), prihlsen do Ceny Scottish Rifla na Turf Gala, je pred monm pokusom o obhajobu vazstva v rovnakej forme, ako vlani. Naznail to obhjenm vlaajieho vazstva vo Velkej kvtnovej cene na 1610 metrov o 150 000 K (6000 ), ktor vyhral u tretkrt.

Ignacius Reilly sa presadil po trpezlivej jazde Davida Liku, ktor sa nenechal trhkom Politicuma a My Dreamera v oblku vyprovokova k preasnmu finiu a s poloenmi rukami sa posunul na tretiu pozciu. Tristo metrov pred cieom zatoil, za dvojstovkou ho dvojica slabncich ldrov pokala a po idelnom priebehu presvedivo zskal svoje deviate vazstvo prvej kategrie.
1 3/4 dky vzdialen druh miesto aj vaka vhode 1.5 kilogramu ubrnil Politicum, o nos pred My Dreamerom. Zvyok poa so stratou tyroch dok priviedla do ciea Heidi High.

turf.sk

Worth Choice nestail na Capitana

18. 5. 2024 Bratislava Vlaaj vaz Ceny Ministerstva pdohospodrstva, osemron vetern Worth Choice, po slabom chuchelskom vstupe do sezny naznail v Prpravnej cene nvrat formy, ale odiiel porazen o tri kilogramy menej nescim Capitanom.

Youtube - Prpravn cena

Zverenec Luboa Urbnka Capitano (Al Wukair) po vemi dobrom tarte vyhral Prpravn cenu na 1200 metrov o 7000 takmer tart-cie, len v oblku pred seba nakrtko pustil vhodnejou stopou idceho Shershaba. V cieovej rovine sa vrtil do vedenia a napriek tradinmu boeniu pod drevorubaskm bikom Martina Laubeho, uhjil nskok 1 1/4 dky pred Worth Choiceom, ktor ho po cel dostih prenasledoval s kontantnm odstupom. Tri dky vzdialen tretiu prieku ukoristil Little Lord, pred hasncim Shershabom.

Druhm hlavnm dostihom bol Memoril Harryho Petrlka st., dvojkov handicap na 2000 metrov o 4000 , v ktorom si tohtoron druh handicapov vazstvo pripsala zverenkya Jaroslava Lnka Mustela (War Command), ke pod svojim trnerom, rovnako ako pred mesiacom, zdolala svoju bval trningov kolegyu Eyes On You.

turf.sk

esk Derby m novch favoritov

Na prihlkach do eskho Derby zostalo po treom krtan 31 kon - p bolo krtnutch a dohlsen boli Norridor a Witch In Pink. Neden dostihy naznaili, e zimn kone so printrskymi pvodmi u zrejme naplnili svoju lohu a je mon, e nastane al njazd na franczske predajn dostihy.

Do okruhu favoritov Derby sa posunul pomerne suvernny vaz VJC San Sebastian (The Grey Gatsby) a v Memorili O. Frankenbergera zaujal Cheeky Boy (Holy Roman Emperor), ktor zvazil napriek katastroflnemu priebehu.
Cheeky Boya Michal Demo nezmyselne odrajtoval z boxov, aby sa potom nezmestil do oblka a ocitol sa na horej pozcii, ne by mal, ak by zostal v kude a nemrhal silami. V zvere ukzal vea bojovnosti a tesne zdolal Pirla (Amaron), ktor oproti predolm tartom takisto predviedol soldny progres. Do Derby sa ich forma ete me vyvin rznymi smermi, ale vzhadom na priebeh, bol v nedenej predskke Cheeky Boy o triedu lep.
Palicu zatia neradno lma nad nespenm favoritom Prometheusom (Ectot), ktor v prvej tretine dostihu nemal to, o vytvalec ku kvalitnmu vkonu nevyhnutne potrebuje - sprvny rytmus, slad cvalovho skoku a dchania. V cieovej rovine potom neukzal prakticky ni a km vo Franczsku opakovane zabehol fini na rovni 23 seknd, v 25-sekundovom zvere Memorilu O. Frankenbergera mu jeho premoitelia odchdzali.

Youtube - (seria A) 14 000 zl

Krok medzi favoritov eskho Derby urobil systematicky sa lepiaci, s eskm suffixom behajci Naughty Peter (Tai Chi), ktor v nedeu vo Varave vo vekom tle zskal svoje prv vazstvo. V menom dostihu na 1800 metrov o 14 000 zlotch (3300 ) sperov doslova zosmienil o 12 dok a stopky zastavil na hodnote 1:51.9, priom poslednch 500 metrov s vypustenm zverom zabehol za vynikajcich 29.1. Uvidme, kam bude napokon smerova - je medzi deviatimi zstupcami stajne Westminster, prihlsenmi do poskho Derby, ktor je na programe 7. jla, dva tdne po eskom.

Prehad prihlsench do eskho Derby poda ratingu turf.sk.

turf.sk

Americk rating: Forever Young nad Sierra Leonem

Ku kontroverznmu dobehu Kentucky Derby, pri ktorom dokej Tyler Gaffalione tesne pred cieom avou rukou siahol na japonskho Forever Younga a pravdepodobne ho tm pripravil o druh miesto a mono aj o vazstvo, sa po vekej vlne kritiky na slepch stewardov z Churchill Downs vrtila Kentucky Horse Racing Commission. Dostihov autorita ttu Kentucky preskmala dobeh a jej rozhodnutie bolo viac-menej symbolick - dobeh zostal v platnosti a Gaffalione vyviazol bez ditancu, len s pokutou 2500 $...
Americk rating
1. Fierceness 120.2
2. Mystik Dan 119.0
3. Forever Young 118.6
4. Sierra Leone 118.4
5. Catching Freedom 116.4
Pre pokoden japonsk tm to ni nevyrieilo, tei ich me aspo fakt, e Severoamerick ratingov vbor, ktor nezostavuje v USA vemi populrne speed ratingy, ale tradin merit rating v librch, povauje pokodenho Forever Younga za lepieho koa a po Kentucky Derby ho postavil nad Sierra Leoneho.

Na ele rebrka trojroiakov zostal sklamav favorit Kentucky Derby Fierceness, so znmkou za 14-dkov vazstvo vo Florida Derby. Na druh prieku poskoil vaz Kentucky Derby Mystik Dan a tret je japonsk Forever Young, o dve desatiny libry pred Sierra Leonem. Top pku dopa tvrt z Kentucky Derby Catching Freedom, ktor sa v sobotu spolu s Mystik Danom poksi o zisk Preakness Stakes.

Prehad astnkov Preakness Stakes poda ratingov Americkho ratingovho vboru.

turf.sk

Ponntos exceloval v Longchamp

12. 5. 2024 Par Najlep stredoeurpsky k, esron Ponntos (Power), predviedol al skvel vkon, ke v sedle s Mickaelom Barzalonom vyhral svojim typickm tlom tart-cie Gr.3 Prix de Saint-Georges na 1000 metrov o 80 000 a zopakoval svoje vazstvo z roku 2022, ke sa presadil pod Frankiem Dettorim.

Zverenec Miroslava Nieslanika, reprezentujci staju Evy Nieslanikovej, sa u v prvej polovici sezny priblil k obhajobe titulu K roka - poda bodovacch pravidiel eskej ankety m tento rok na konte 11 bodov - tri body za druh miesto v dubajskom Gr.2 Blue Point Sprinte, jeden bod za tvrt miesto v Gr.3 Nad Al Sheba Turf Sprinte, tri body za nedvne talianske Listed vazstvo a tyri body za erstv grupov zsah z Longchamp.

turf.sk

Velk jarn cena pre San Sebastiana

Youtube - Velk jarn cena

Foto: Ji Dvok

12. 5. 2024 Praha V svislosti so tartom seznnych debutantov v jarnch klasikch sa obvykle hovor, e maj nevhodu nerozbehanosti, ale tatistiky hovoria opak, v jarnch klasikch seznni debutanti obvykle zabehn vemi dobre.

Velk jarn cena na 1600 metrov o 550 000 K (22 200 ) mala na tarte jedinho seznneho debutanta, odchovanca Lokotransu, zverenca Luboa Urbnka San Sebastiana (The Grey Gatsby), ktor pod Martinom Laubem, napriek boeniu v cieovej rovine, soldnym zverom zo stredu poa vybojoval dvojdkov vazstvo.
Za nm sa odohral takpovediac stajov prevrat, ke z piatich zverencov Ingrid Jankovej Koplkovej najlepie dopadli t, s ktormi sa potalo najmenej - druh a tretiu prieku obsadili Zabyak a Sun Project, tartujci so stvkovmi kvtami 27:1 a 14:1. Preferovan Showpower a Black Gangster staili len na tvrt a piate miesto.

Pvodn favorit Showpower potvrdil slab rove Michalovho memorilu, ke sa ako jedin z jeho astnkov dostal v klasike na tabuu - Crescendu a Moraliste obsadili deviate a ieste miesto, a ete predtm Vodnikov a Rabbit Crystal skonili v slovenskej VJC na siedmom a smom mieste.

Predskku eskho Derby, Memoril O. Frankenbergera na 2200 metrov o 150 000 K (6000 ), ovldli novikovia na jednotkovej scne. Vazstvo po tiahlom finii z druhho sledu vybojoval tretkrt v ivote tartujci zverenec Michala Dema Cheeky Boy (Holy Roman Emperor), o hlavu pred takisto len tretkrt beiacim Pirlom. Ndejne sa jav aj o 2 1/4 dky tretia Niamey, pre ktor to po trojkovom vazstve na mu bol len druh ivotn tart. Favorizovanmu Prometheusovi Petr Foret v prvom oblku poriadne prebrsil ktiky, do cieovej roviny priiel s poloenmi rukami blzko ldrov, ale v zverench tyristo metroch zaostal a o dve sekundy (t.j. 12 dok) za spdom, ktor mu namerali pri franczskych tartoch a skonil tvrt.

turf.sk

Slovensk kone neuspeli v Pardubiciach

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

8. 5. 2024 Pardubice V stredu sa v Pardubiciach predstavili dva slovensk kone, ale vea vody nenamtili - Besthon v polovici krosu IV. kategrie na 4300 metrov prestal stha a bol zadran a Mike Majk dobehol v tvorkovom stpli na 3500 metrov tvrt, dvadsa dok od vaza.

V hlavnom bode programu sa presadil favorizovan esron Coupstar a nezainteresovanm divkom by sa mohlo zda, e vyhral tri dostihy, Cenu msta Pardubic, vodn cross country Koroka a ete aj Memoril MVDr. Jiho Jandy... Zverenec Pavla Tmu v sedle s Janom Faltejskom vyhral pred vazkou Velkej sluovickej Yarou, vazom Poplerovho memorilu Quart De Gardem a vazom Ceny Labe Sexy Lordom.

turf.sk

Gabon bol dohlsen do Derby

Tridsatri mien je po utorkovom krtan na prihlkach do Slovenskho Derby. krtnutch bolo sedem kon a dohlsen boli tyri. Na prihlkach pribudli tret z Ceny trojronch rebcov Cheeky Boy (Holy Roman Emperor), ktor v nedeu pobe prv predskku eskho Derby, trojkov vaz Merino (Amaron), tvrt z Jarnej ceny kobl Witch In Pink (Sea The Stars) a vaz Vekej jarnej ceny Gabon (Ten Sovereigns).
Gabon je aktulne na ele rebrka poda ratingu, ale favoritom zostva Boulevard Blanqui (Ultra), ktor po podozrivo nepodarenej jazde Petra Foreta vo Vekej jarnej cene nemohol ukza, o vie.
Prehad prihlsench poda ratingu turf.sk

turf.sk

Jarn ceny: Domci favoriti boli porazen

5. 5. 2024 Bratislava Trnerka Zuzana Kuboviov sedlala neporazench favoritov oboch jarnch klask a obaja nali premoiteov, Ninnu Best zdolala trningov kolegya Shee Free a Boulevard Blanqui po vemi nepriaznivom priebehu nestail na spolufavorita Gabona.

Youtube - Jarn cena kobl

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

V Jarnej cene kobl na 1700 metrov o 25 000 vyuila Asturias vhodu tartovho sla 1 a nadiktovala tempo pred Witch In Pink, ktor zakrtko na druhej prieke vystriedala favorizovan Ninna Best. Pred cieovou rovinou sa Asturias a Ninna Best oddelili od poa a prv menovan dlho siahala po vazstve, priiel vak tok She Free (Free Eagle), ktor do roviny toila dobrch desa dok od lderiek. V zvere sa jej otvoril priestor, pod Jim Palkom rozbalila drviv zver a zvazila o krk pred Ninnou Best, ktor v poslednch cvalovch skokoch o hlavu predstihla Asturias. O dku tvrt bola jednm tempom idca Witch In Pink, tabuu s odstupom doplnila slovensk odchovankya Rhapsody.

Vo Vekej jarnej cene na 1700 metrov o 25 000 sa ukzala hlavn vhoda behania spredu - bezkolzny priebeh. Mal ho zverenec Ingrid Jankovej Koplkovej Gabon (Ten Sovereigns), ktor sa odviezol

Youtube - Vek jarn cena

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

za vodiacim stajovm kolegom Vodnikovom, v cieovej rovine iiel dopredu a pod Tomom Lukkom dominoval o 4 1/4 dky pred Boulevard Blanquim, ktormu priebeh vbec nevyiel.

U v prvom oblku sa dostal do kolznych situci a Petr Foret dvakrt bral sp. Do roviny toil asi es dok od neskorieho vaza a alie cenn dky rozdal vybehnutm do smej stopy. Boulevard Blanqui ukzal vborn fini, ale na viac ne druh miesto to za tohoto priebehu nebolo.
O pol dky tretia skonila Eskadra Zero a tvrt dobehol al Kuboviovej zverenec Black Hron, o znamen, e zo slovenskch kon v JCK aj vo VJC najlepie dopadli tie, pre ktor to bol seznny debut.

V klasikch padli rekordy, She Free vybehla rekord JCK 1:43.64 a Gabon rekord drhy 1:42.57, ale o sa tka triedy, iadne vek zvery sa z toho nedaj vyvodi, pretoe drha bola netradine rchla a aj v trojkovom dostihu na mu bol vybehnut podozrivo rchly as 1:37.57.

Na programe boli alie dve jednotky - handicapov Jarn mu ahko vyhral Quessigny, prvkrt v sedle s Adamom Florianom a vo Vekej mjovej cene na 2400 metrov svoju triedu potvrdil vaz Slovenskho Derby 2022 Gasparini, pod svojim stlym jazdcom Jim Palkom.

turf.sk

150. Kentucky Derby rozhodla cieov fotografia

4. 5. 2024 Louisville Jubilejn 150. ronk Kentucky Derby na 2000 metrov o 5 milinov dolrov sa skonil dramatickm a najm kontroverznm dobehom a a cieov fotografia rozhodla o vazstve Mystik Dana (Goldencents).

Youtube - Kentucky Derby

Mystik Dan mal vyrebovan box slo 3, o bol k k priebehu z re snov. Po vbornom tarte si s nm Brian Hernandez junior sadol na bariru, nechal sa prikry temprmi a viezol sa tyri-p dok od vedceho Track Phantoma. V protiahlej rovine sa posunul bliie a rozhodujci moment nastal na konci oblka, ke si Mystik Dan popri barire drsne prerazil cestu a ujal sa vedenia, zatia o hasnca prv vlna za nm vytvorila bariru.

Na Mystik Dana v cieovej rovine zatoili z konca poa idci a vea obiehajci Sierra Leone (Gun Runner) a japonsk Forever Young (Real Steel), ktor spolu zviedli dramatick sboj a rchlo sahovali stratu, ale nestihli to. Cieov fotografia rozhodla o porad Mystik Dan - Sierra Leone - Forever Young, pri rozostupoch nos-nos.
O 1 3/4 dky tvrt dobehol Catching Freedom (Constitution), ktor takisto toil zozadu, ale vyviezol sa za Mystik Danom popri barire. Tabuu s odstupom doplnil druh japonsk zstupca T O Password (Copano Rickey).
Favorit Fierceness prehral Derby hne v vodnch metroch, ke mu nevyiel tart, odskoil do vzduchu, nsledne ho John Velazquez razantne odrajtoval medzi ldrov, prli dlho beal v nesprvnom rytme a u na zaiatku roviny bol porazen a vycval na konen ptnste miesto.

Po dobehu, respektve po tom, ako boli na zvodisku Churchill Downs premietnut eln zbery, sa dokej Tyler Gaffalione stal terom negatvnych reakci divkov, pretoe so Sierra Leonem japonskho Forever Younga nielene tiesnil a niekokokrt do neho narazil, ale tesne pred cieom na neho siahol, o je poda niektorch pozorovateov dvod na automatick diskvalifikciu. (Video)
Protest podan nebol, v japonskej portovej kultre nie je zvykom protestova a manar trnera Yoshitu Yahagiho povedal: je to prca stewardov, nie naa, ale rozhodcovia v Churchill Downs zostali slep a vbec nepreetrovali incident, ktor mono Japoncov pripravil o historick triumf...

Zo svojho prvho vazstva v Kentucky Derby sa teda mohli radova trner Ken McPeek a dokej Brian Hernandez junior, ktor o de skr spolone vyhrali aj Kentucky Oaks, kde Thorpedo Anna (Fast Anna) odila o takmer p dok vazke Breeders' Cup Juvenile Fillies Just F Y I (Justify).

turf.sk

Jarn cena klisen reprzou predskky

Youtube - Jarn cena klisen

Foto: Ji Dvok

4. 5. 2024 Most Jarn cena klisen na 1600 metrov o 550 000 K (22 000 ) sa skonila rovnako, ako predskka - zrerovali si ju zverenkyne Ingrid Jankovej Koplkovej a obsadili prv dve miesta.

Tak ako v predskke, dostih rozbehla Ciotola, v rovine na u zatoila Vermelho (Showcasing) s Tomom Lukkom a tentokrt bez tiesnenia zvazila o 1 1/4 dky, ale na rozdiel od predskky, v Jarn cene klisen u mali sperky tesne za sebou a alie umiestnen, Lynx Westminster, Francis Gold a Kudafushi, dobehli v troch dkach od vazky.

Trnerka Ingrid Jankov Koplkov a dokej Tom Lukek si pripsali jednotkov double, ke v Memorili Vlastimila Smolka na 2400 metrov o 150 000 K (6000 ) pron Totally Gold (Dark Angel) vybojovala vazstvo o krtku hlavu a pol dky pred vazom Swiss Derby 2022 Hello Hola Hay a tvorronou Shining Sky.

turf.sk

Prvomjov steeplechase: Enjeu D'Arthel op druh

Youtube - Prvomjov steeplechase

1. 5. 2024 Lys nad Labem V Prvomjovej steeplechase na 4200 metrov o 165 000 K (6600 ) sa zopakoval dobeh z predolej sezny - zvazil zverenec Josefa Vu Aeneas, pred slovenskm Enjeu D'Arthelom.

Vetern franczskych grupovch stplov, ktorho v uranoch trnuje Jn Cag, pod Martinom Cagom nadiktoval ostr tempo, m sa postaral o vborn as 5:13.6, ale v poslednom polokruhu mal jasne navrch Aeneas a pod Lukom Matuskm zvazil o 3 1/4 dky. Tret dobehol Korfu.
Pre Aeneasa to bolo siedme stplov vazstvo, ieste v Lysej nad Labem.

turf.sk

Michal Abk tret v predskke Deutsches Derby

Youtube - Bavarian Classic

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

1. 5. 2024 Mnchov Slovensk dokej Michal Abk obsadil tretie miesto v Gr.3 Bavarian Classic na 2000 metrov o 55 000 , v dostihu zo srie predskok Deutsches Derby.

Abk bol v sedle zverenca Waldemara Hicksta Wintertrauma, ktor mal pri toen do roviny slab moment a nezachytil nstup prvch dvoch, Wilka (Mastercraftsman) a Allena, a pri vroku 1 1/2 - 2 1/2 vbojoval tret honorr, o krk pred Lahzar Starom s Bajuranom Murzabajevom. esk astnk Norsk sa podieal na diktovan tempa, ale v cieovej rovine vycval a skonil desa dok za poom.
V rmcovom programe si Michal Abk pripsal vazstvo v dostihu nezvazivch.