Tipy:

1. 10. 2023 Bratislava

Jesenn handicap


turf.sk

Druh klasika pre staju Strnisko

24. 9. 2023 Bratislava Po vazstve Free Folie v Oaks si Peter Strnisko, majite jednej z najdlhie psobiacich slovenskch stajn, pripsal druh tohtoron klasick vazstvo, ktor mu priniesla Abella (Belardo) v St Leger na 2800 metrov o 19 000 .

Video - St Leger

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Prekvapenm St Leger bol Royal Catatumbo (Footstepsinthesand) z lotu Zuzany Kuboviovej, zafixovan ako energick tempr, s ktorm to dokonca skali v printrskej Cene MPRS na Turf Gala a ktor nikdy nebeal viac ne 1700 metrov, ale Radek Koplk ho dokzal udra v pomalom tempe. 2000 metrov odvodil za 2:15, 2400 za 2:40.8 a v printrskom zvere uhjil druh miesto. Lepie rchlostn vlohy ukzala len Abella, s ktorou sa Petr Foret v poslednom oblku z konca poa premykol popri barire a priviedol ju k 1 1/2-dkovmu vazstvu.
Favorizovan vaz Slovenskho Derby Jardin Michelet v zvere pod 24 seknd narazil na svoj rchlostn strop a skonil tret, tvrt finiovala Garmona a tabuu uzavrel Maranello Rosso. Druh z Derby You Just Rock sklamal vzdialenm iestym miestom.

Petr Foret si pripsal druh klasick vazstvo na Slovensku, predtm vyhral v roku 2017 Oaks s Polyantou, a bolo to jeho tohtoron siedme jednotkov vazstvo v rmci bvalho esko - Slovenska.
Pre Marina tangela to bolo tento rok prv jednotkov vazstvo a zrove prv klasick poas jeho esronej trnerskej kariry. Celkovo m na konte dev jednotkovch zsahov.

turf.sk

Gran Premio: tvornsobn vaz L'Estran nedokonil

24. 9. 2023 Merano Pokus desaronho L'Estrana o piaty zpis do listiny vazov Gran Premio Merano na 5000 metrov o 250 000 sa skonil predasne a po vazstvo si ahko priiel Felixom de Gilesom odjazden zverenec Pavla Tmu First Of All (No Risk At All) zo stajne Dr. Charvta.

Gran Premio u tradine rozbehli zverenci Josefa Vu mladieho zo stajne Aichner SRL, ale tentokrt to urobili zle. vod nezmyselnm tempom naplil Ondej Velek s Andoinsom, prenasledovan Gangster Des Coddesom s Janom Kratochvlom a vodn skoky prekonali na hranici rizika. Ostr tempo sa vypomstilo ich stajovej jednotke L'Estranovi, ktor spadol v polovici dostihu na Oxer Grande, priom Josef Barto utrpel zranenie, ktor ho vyradilo z Velkej pardubickej. O tri skoky alej, na 80-centimetrovom mre, sa skonili ndeje zvynch Aichnerovcov - Gangster Des Coddes, ktor vo veden vystriedal slabnceho Andoinsa, mal ak pd, priom so sebou zobral Andoinsa a takmer aj Piton Des Neigesa.
Po vyraden premotivovanch Aichnerovcov sa vo veden ocitol sedemron First Of All a kudn zvyok dostihu si s nm Felix de Giles postril a vyhral s poloenmi rukami o sedem dok pred len pronm zverencom Grega Wroblewskho Ocean Lifeom s Benoitom Claudicom. Tret dobehol franczsky Polinuit s Angelom Zulianim, take prv tri prieky obsadili vo Franczsku psobiaci dokeji.
Tesne za Polinuitom finioval zverenec Ivany Porktovej Her Him s veternom Niklasom Lovnom, ktormu na tretie miesto chbalo niekoko cvalovch skokov. Piaty dobehol jedin domci astnk Ballinsco, iesty bol vajiarsky Bornasco a posledn, siedmy, Piton Des Neiges. Nesthajci Fly Filo Fly vysypal jazdca v oblku pred cieovou rovinou.

G9229186 from Equos.it on Vimeo.

turf.sk

Magic Merlin zdolal alch Derby vazov

23. 9. 2023 Praha Po zdolan Jardin Micheleta v St Leger si zverenec Luboa Urbnka Magic Merlin (Ulysses) pripsal skalpy alch vazov Slovenskho Derby - vo Velkej cene eskho turfu na 2400 metrov o 550 000 K (22 500 ) zdolal Gaspariniho a v poli porazench bol aj Rabbit Red Jazz.

Video - Velk cena eskho turfu

Foto: Ji Dvok

Vclav Janek pouil v sedle Magic Merlina osveden taktiku vykvania vzadu, zatia o jeho hlavn sper Gasparini bol neakane aktvny a prenasledoval ldrov Nortona a Alzira. Mono i preto mu v zvere dalo vea prce, aby sa dostal cez Alzira a u nedokzal odpoveda na tok Magic Merlina, ktor ho s nedovolenou podporou bikom, potrestanou jednodovm ditancom a pokutou 13 750 K (560 ), zdolal o krk. Alzir skonil tret a tabuu s odstupom doplnili Norton a vlaajia vazka Oaks Vignetta. Sklamali franczski vazi Ideal King a Carlo Biraghi, ktor skonili na siedmom a deviatom mieste.

Po vynechan vlaajieho ronka sa v Chuchli op odohral Leram Million na 1400 metrov o 600 000 K (24 600 ) a o nvrat do vaznch koaj sa v om poksil objav tohtoronej sezny, tvorron Gallanticus (Galileo Gold).

Video - Leram Million

Foto: Ji Dvok

S ohadom na jeho dostihov tl stla v prvom tarte na 1400 metrov pred Davidom Likom ak loha, ale zhostil sa jej vemi dobre, avak poslednch 50 metrov bolo pre Gallanticusa predsa len privea a pustil pred seba zverenca Ingrid Jankovej Koplkovej Shahbandara (Storm The Stars) s Tomom Lukkom. Gallanticus udral druh prieku pred Caucasianom, tvrt dobehol Devil In Pink a piaty Matt Machine.

Jednotkov program doplnil Gerschv memoril pre dvojron kone na 1400 metrov o 135 000 K (5500 ), kde zaujal belu z lotu Luboa Urbnka San Sebastian (The Grey Gatsby), ktor vo svojom debute zvazil o 1 1/4 dky pred kobylami Nuda Veritas a vazkou Simsonovej ceny Dantawi.
turf.sk

Loch Pike neuspel v Gr.3

16.- 17. 9. 2023 Chantilly/Nancy Cez vkend sa vo franczskych Black type dostihoch predstavili tyria bratislavsk vazi a najlep vsledok, tretie miesto v Listed, zskala vlaajia ampinka Shabana.

Krtko po pokuse Royal Rose v Zukunfts-Rennen sa na grupovej scne predstavil aj jej premoite z Ceny Muscatita Loch Pike (Gregorian) zo stajne FeD, ktorho trner Jozef Chodr poslal do Chantilly, do Gr.3 Prix Eclipse na 1200 metrov o 80 000 .
Loch Pike bol od tartu stle vzadu a v najrchlejej asti dostihu prli nesthal, ale v zvere sa dostal na iestu prieku a cieom prebehol s prijatenou stratou siedmich dok na britsk vazku Dawn Charger (Soldier's Call), ktor 1200 metrov na priamej drhe bez oblka zabehla za 1:08.94.
Slovensk reprezentant za sebou nechal dvojicu sperov, vazku Iffezheimer Auktionsrennen o 102 500 Three Havanas, ktor zhasla po nadiktovan ostrho tempa, a vaza z Deauville Mount Vernona, ktor bol tart-cie posledn, a vzhadom na odstup a dosiahnut as je zrejme rozhodnut o najlepom slovenskom dvojroiakovi pre tto seznu.

Loch Pikea odjazdil Bajuran Murzabajev, ktor m v tejto sezne na konte 52 franczskych vazstiev, ale momentlne sa mu nedar, vytrca z hadika franczskych trnerov a prli ho nezsobuje ani jeho f Andr Fabre. V septembri vyhral vo Franczsku len raz, vypadol z prvej desiatky ampiontu a mus sa spolieha najm na nemeck kone. Tak to bolo aj v nedeu v Nancy, kde odjazdil es kon, p nemeckch a jednho holandskho...

V hlavnom dostihu v Nancy, v Listed Grand Prix de la Rgion Grand Est na 2000 metrov o 60 000 , sa v poli dvanstich kon predstavili prv dvaja z Vekej ceny Slovenska Aigle Vaillant a Rex Of Thunder, a vlaajia tvornsobn jednotkov vazka Shabana. Murzabajev bol v sedle zverenca Andreasa Bolteho Fellowa, ktor v predolom tarte vyhral v Baden-Badene jednotkov handicap pred Aigle Vaillantom.
Dostih sa na trojuholnkovom kolotoi s obvodom 1600 metrov odohral vo vemi ostrom tempe, za vedenia nemeckho Pirouza, ktorho si strili favorizovan Eliyass s Cristianom Demurom, Fellow s Murzabajevom a Aigle Vaillant s Martinom Laubem. Pirouz a Aigle Vaillant v zvere vycvali a v sboji o vazstvo Fellowa vo vbornom ase 2:02.97 o krk zdolal vemi dobre manaovan polobrat eskho stplera Edremiho, zverenec Jean-Clauda Rougeta Eliyass (Le Havre), ktor m na konte osem tartov, es vazstiev a dve druh miesta.
2 1/2 dky vzdialen tretiu prieku vybojovala zo stredu poa toiaca Shabana s Hugom Boutinom, o hlavu a nos pred domcim Integrantom a Rex Of Thunderom, ktormu profil drhy vbec nesadol a prli mu nepomohol ani legendrny dokej Grald Moss. Rex Of Thunder mal nepokojn priebeh v nevhodnej stope a v cieovej rovine, kratej ne v Bratislave, stihol z predposlednho miesta vybojova aspo tabuu. Aigle Vaillant skonil jedensty.

turf.sk

Zariyannka bola predan do Franczska

14. 9. 2023 Marseille Majiteka jednho z najzaujmavejch pvodov v strednej Eurpe, esron Zariyannka, po tvrtom mieste v predajnom dostihu v Marseille-Borly zmenila majitea a zostala vo Franczsku.

Zverenkya Zdena Koplka zo stajne Lokotrans Slovakia zahjila dostihov kariru vemi netradine, tromi tartami v klasickch dostihoch a dobehla tvrt v JCK, druh vo VJC a vyhrala Oaks. Neskr si drala stabiln pozciu medzi loklnou pikou na movch a strednch tratiach. V esku a na Slovensku odbehla 24 dostihov, z toho len raz zostpila do druhej kategrie a vyhrala v Karlovch Varoch. V 23 tartoch v I. kategrii skonila len dvakrt mimo tabule, v eskom Derby 2020 (9.) a vo Velkej kvtnovej 2022 (7.). Vyhrala Oaks, Velk dubnov a Vek aprlov cenu, a okrem toho bola druh vo Velkej dubnovej, v Cene Scottish Riffla, trikrt v Cene Pat's Music a bola tretia v EJC Middle, vo Velkej dubnovej, Velkej cene Prahy, v Memorili Harryho Petrlka a dvakrt v Cene Scottish Riffla. Dvakrt to nespene skala na franczskej grupovej scne.

Zariyannka (First Defence - Zaridiya po Duke Of Marmalade) je zo storonej Aga Khanovskej rodiny, zaloenej legendrnou The Flying Filly Mumtaz Mahal, z vetvy alej legendy Petite Etoile.
Matka Zariyannky Zaridiya je v Listed umiestnen vnuka vazky Gr.3 Zarkiye (Catrail), polosestry Zarkashe (Kahyasi), nikdy netartujcej matky legendrnej neporazenej vazky Prix de l'Arc de Triomphe Zarkavy (Zamindar), ktor je matkou vychdzajcej plemennckej hviezdy Zaraka (Dubawi).
Zariyannka si zaradenie do franczskeho chovu zasli, ale jej ponknutie za 16 000 v predajnom dostihu Class 4 a predaj za 16 600 sa onedlho me ukza ako vianon darek jej novmu majiteovi, pretoe len pred tdom jej polobrat zo stajne Aga Khana Zabiari (Wootton Bassett) vyhral Gr.3 a patr medzi najndejnejch franczskych dvojroiakov.

e treba by ostrait a ma prehad vo svete, nabda podobn prpad kobyly Extreme Green (Motivator - Ventura po Spectrum), ktor sa pvodom a vkonnosou Zariyannke neme rovna.
Extreme Green sa v roku 2009 v Britnii dvakrt neumiestnila a so znmkou Racing Postu 50 bola za 2000 guine predan na Slovensko, kde v roku 2010 odbehla osem dostihov a zskala jedno vazstvo V. kategrie. V tom roku sa ale na franczskych drhach objavila jej polosestra Moonlight Cloud (Invincible Spirit), ktor dvakrt vyhrala a bola tvrt v Gr.1 Prix Jean-Luc Lagardere.
Seznu 2011 Moonlight Cloud zahjila vazstvom v Gr.3 Prix Imprudence a krtko po tom, ako v pozcii favoritky skonila siedma v 1000 Guineas, bola jej polostra Extreme Green za pmiestnu sumu privtne predan do Britnie. Moonlight Cloud v tom roku ete vyhrala Gr.3 Prix de la Porte Maillot a Gr.1 Prix Maurice de Gheest, a v decembri sa cena Extreme Green na drabe Arqana vyplhala na 165 000 , ktor zaplatil popredn rebn de la Perelle Nemca Jrgena Wintera.

Video - Prix de la Foret

Moonlight Cloud sa zaradila medzi najlepie kobyly franczskej histrie, ke celkovo vyhrala dvans dostihov, z toho es Gr.1, vrtane pamtnej Prix de la Foret 2013 (vi video) a obchod s ndejou vyuil aj Haras de la Perelle, ke na drabch za vysok sumy predal p potomkov jej polosestry Extreme Green. Prav srodenci, Energie Green a Green Cloud po Invincible Spiritovi, teda otcovi Moonlight Cloud, sa predali za 250 000 a 200 000 , Popinjay (Dawn Approach), momentlne trnovan v esku, bol ako roiak predan za 65 000 , na drhe nespen Edessa (Lawman) bola predan do rskeho chovu za 26 000 , ron Tambootie (Siyouni) nala majitea za 80 000 a rebn napokon v roku 2019 predal aj Extreme Green, za 35 000 .
V roku 2020 Extreme Fast (Le Havre - Extreme Green) po diskvalifikcii pozitvne testovanej sperky zskala Listed-vazstvo v Longchamp a na Extreme Green zarobil aj jej tret majite od odchodu zo Slovenska, rsky Grove Stud, ktor za prav sestru Extreme Fast, Sacred Valley, na October Yearling Sale 2021 zinkasoval 200 000 guine. Zatia poslednm predanm potomkom Extreme Green bola ron kobylka po Le Brividovi za 8000 , take potomkovia kobyly, ktor na Slovensku vybehala len 1155 , boli doteraz na aukcich predan za takmer 880 000 ...

turf.sk

Do Velkej pardubickej smeruje 21 kon

Minul tde bola uzvierka prihlok do Velkej pardubickej na 6900 metrov o 5 milinov korn (204 000 ) a na zozname je 21 kon, medzi nimi aj slovensk trojica Royal Gino, Kaiserwalzer, Paris Eiffel a tie Star, z eskej poboky slovenskej stajne MPL.

Okrem slovenskch kon s prihlsen tri zahranin kone, z ktorch m najviac dostihovej triedy dvojnsobn vaz Grote Steeple Chase van Vlaanderen Polinuit, ale v dlhch krosoch je nulov a do Velkej pardubickej sa kvalifikoval len vaka zaheniu podmienok, poda ktorch mu stailo prejs stpel na 4600 metrov...
Zahranin as dopaj podpriemern rski hunteri Jet Fighter a Alpha Male, ktor sa 2. septembra predstavili v pardubickom dvojkovom krose na 4500 metrov a dobehli s vekou stratou na poslednch miestach.
Prehad prihlsench poda ratingu turf.sk

turf.sk

Japonci ovldli krejsk vrcholy

10. 9. 2023 Soul Ako pri bankomate sa museli v nedeu v Soule cti japonsk realizan tmy, ktor rozdielom triedy ovldli oba krejsk medzinrodn vrcholy, Korea Cup na 1800 metrov o 1.6 miliardy wonov (1.14 milina ) a Korea Sprint na 1200 metrov o 1.4 miliardy wonov (milin ).

Video - Korea Cup

Jasnm favoritom Korea Cupu bol vlaaj vaz UAE Derby, astnk Kentucky Derby a piaty z tohtoronch Saudi Cupu a Dubai World Cupu Crown Pride (Reach The Crown), ktor sa pod Yugom Kawadom presadil takmer tart-cie. V poslednom oblku sa k nemu posunul krajan Gloria Mundi (King Kamehameha), ale Crown Pride mu v rovine odiiel a dominoval o priepastnch desa dok.
P dok za Gloria Mundim finiovali hviezdy krejskho chovu, 15-nsobn vaz a obhajca vazstva Winner's Man (Musket Man) a 10-nsobn vaz Success Macho (Macho Uno). Piaty skonil Haengbok Wangja (Daredevil), ktor to v zime skal v Dubaji, ale vo dvoch tartoch v mench dostihoch dobehol aleko vzadu.
Tretm cudzincom na tarte bol handicapov vaz z Hong Kongu Apache Pass, ktor na akom krejskom piesku vycval na deviate miesto.

Video - Korea Sprint

V Korea Sprinte tempo nadiktoval nladov krejsk odchovanec Beolmaui Star, prenasledovan japonskm mliarom Bathrat Leonom, ale ke zlomil jeho odpor, s tokom zo stredu poa priiel japonsk vysok favorit Remake (Lani) a pod Yugom Kawadom vyhral bez bika o tyri dky, v rekorde drhy 1:10.0. Za nm dobehli zmienen Beolmaui Star (To Honor And Serve) a Bathrat Leon (Kizuna), tvrt bol hongkongsk Duke Wai (Per Incanto) a a piaty, s celkovou stratou 11 dok, skonil domci favorit, obhajca vazstva Eoma Eoma (Algorithms).

Oboch japonskch vazov trnuje zanajci mlad trner Koichi Shintani, pre ktorho to boli najlukratvnejie zsahy jeho doterajej kariry. Celkovo si japonsk majitelia zo Soulu odviezli 1.57 milina .

turf.sk

alie grupov umiestnenie do eska

10. 9. 2023 Par Tde po treom mieste Vert Liberteho v Gr.3 Prix Gladiateur sa do eska sahuje alie cenn umiestnenie z grupovej scny - Ponntos tesne prehral v Gr.3 Prix du Petit Couvert.

Video - Prix du Petit Couvert

V kilometrovom printe o 80 000 Ponntos s Bajuranom Murzabajevom nadiktoval svoje tempo a bolo vidie, e Franczi u jeho tl poznaj a nepodceuj ho. Za kad cenu sa snaili udra sa ho, ale Ponntosove desasekundov dvojstovky s smrtiace a speri, vrtane vaza predolch dvoch ronkov, vysokho favorita Berneuila, postupne odpadli. Krok s Ponntosom udral len sedemron Coeur De Pierre (Zanzibari) s Tony Picconem, ktor ho porazil u vlani, v Gr.3 na 1200 metrov, ale teraz to mal na kilometri aie a s pomocou bodyeku asi 150 metrov pred cieom sa napokon presadil o hlavu, v kvalitnom ase 0.54.83.
Zverenec Miroslava Nieslanika si za druh miesto pripsal 16 000 a tento rok m na zahraninch drhach vybehanch viac ako 33 tisc, a podobne je na tom aj vyie zmienen Vert Liberte, ktor v tyroch franczskych tartoch vybehal 29 400 na dotcich a 14 553 na majiteskch prmich. Pre porovnanie, slovensk kone v tejto sezne priviezli zo zahraniia necelch 33 tisc.

V Longchamp boli na programe aj tri 2400-metrov predskky Prix de l'Arc de Triomphe a najmeniu vpovedn hodnotu m vsledok Gr.2 Prix Foy pre starie kone, odbehnutej vychdzkovm tempom. V zverenom printe sa v slabom ase 2:35.66 na kor vysokho favorita Iresina presadila Place Du Carrousel (Lope De Vega).

Video - Prix Niel

Tesne tret bol vaz vlaajieho Deutsches Derby Sammarco a tvrt skonil premoite Opasana a Vert Liberteho z mjovho Listed dostihu Fenelon.

O takmer 4.5 sekundy rchlejia bola Gr.1 Prix Vermeille pre trojron a starie kobyly, kde sa presadila vazka Yorkshire Oaks Warm Heart (Galileo) z lotu Aidana O'Briena, ale najv dojem smerom k Arc urobil vaz Deutsches Derby Fantastic Moon (Sea The Moon) v Gr.2 Prix Niel. Zverenec Sarah Steinbergovej po pozornej jazde Reneho Piechuleka ahko porazil vysoko cenenho vaza Grand Prix de Paris Feed The Flamea a i ke nie je prihlsen, stvkov kancelrie ho s kurzami medzi 10 a 20/1 zaradili do irieho okruhu favoritov Arc.

turf.sk

Oaks: Free Folie zavila jednotkov hattrick

9. 9. 2023 Bratislava U pohad na tartov listinu Oaks na 2000 metrov o 19 000 napovedal, e sa zrod tesn dobeh a rozhodova bud najmenie detaily, o sa aj potvrdilo, ale vazka bola presvediv - zverenkya Jaroslava Lnka Free Folie, ktor po vazstvch v Cene Arvy na Turf Gala a v Cene Pat's Music v de Derby, zavila jednotkov hattrick.

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Free Folie v sedle so svojim trnerom od tartu sedela na treom mieste za Willemine, s ktorou Martin Laube perfektne nastavil ostr tempo, a za outsiderkou Magdalenn. Willemine do cieovej roviny prila s dvojkovm nskokom, ale Laube v zvere urobil svoju obvykl chybu, obzeranie sa za bikom a vyviedol ju z rytmu. Pri ditannom medznku sa Free Folie vysporiadala s kriovanm od Willemine, 150 metrov pred cieom prevzala vedenie a zvazila s nskokom 1 3/4 dky, v kvalitnom ase 2:03.72.
Na rozhoden Willemine v poslednch pdesiatich metroch spadla lavna speriek, ale chytila ju u len vazka Jarnej ceny kobl Feschanda s Petrom Foretom. alie platen miesta za Willemine v extrmne tesnom dobehu obsadili Fauda, Shining Sky, lepia z dvojice slovenskch odchovank Blue River a Persistencofmemory. Spolufavoritka Abella skonila a sma, priom od druhho miesta bola len 3/4 dky.

Vazn Free Folie (Free Eagle - La Folie po Footstepsinthesand) je odchovankya Rakuana Alexandra Pereiru, dlhoronho intendanta Opernhausu v Zrichu a neskr slvnej milnskej La Scaly. V naom regine sme v Pereirovch farbch niekokokrt videli mimoriadne populrneho svbetobenka Galteeho, rekordra, ktor tartoval na tridsiatich dvoch zvodiskch v jedenstich krajinch a jeho p sa tragicky skonila v roku 2001 v Pardubickom St Leger, ktor dva roky predtm vyhral. Pereiru u ns zviditenili aj nositelia mien z opernej oblasti, kobyla Brangne, ktor v roku 1997 vyhrala tri Jarn ceny kobl, vajiarsku, esk a slovensk, a vaz Goldene Peitsche Amico Fritz, psobiaci v rebne Stelice.

Free Folie reprezentuje staju Petra Strniska, pre ktorho to bolo piate klasick vazstvo. Prv mu priniesol v roku 1996 Shlif zo St Leger a v roku 2014 Kilword zskal neprav Trojkorunu, Vek jarn cenu, Magyar Derby a Slovensk St. Leger.
Jaroslav Lnek nie je medzi klasickmi vazmi novikom, len na Slovensku ich m trins, ale prvkrt je pod klasikou podpsan ako trner.

Vborn stajov a jazdeck forma priniesla Lnkovi alie dve vazstv - v Cene zimnej krovnej na 1600 metrov o 9000 sa presadil v sedle svojej zverenkyne Amry, o pol dky pred She Free, ktor v oblku spsobila kolziu, a v dvojkovom Memorili Otta Suchovskho na 2000 metrov o 4000 vybojoval v sedle Blue Bay tesn vazstvo pred Shamal Emmi a Palmerou.

V Starom hji boli na programe aj prekkov vrcholy, Prtenky ampinov a Vek starohjska.
Prtenky ampinov na 4000 metrov o 4500 vyhral systmom tart-cie pron zverenec Pavla Tmu Dionis, ke Jan Faltejsek v jeho sedle v zvere odrazil snahu ndejnho domceho novika Hakimpoura. Tret dobehol vetern Oroblanco s Dominikou Baranovou.

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Prv polovicu Vekej starohjskej steeplechase na 5000 metrov o 5500 v krosrskom tempe odvodil Paris Eiffel, pripravujci sa na tart vo Velkej pardubickej. Za polovicou na tempo pritlail pron favorit Greek Desert, ale v poslednch 800 metroch mal viac sl o tyri roky star slovensk odchovanec Fort Ryan. Zverenec Jaroslava Breku zo stajne MPL Racing vyhral pod Pavlom Sloilom o 4 1/4 dky a po zsahu z roku 2021 si pripsal druh vazstvo vo Vekej starohjskej. Vlani bol druh za Swinging Thomasom.
Greek Desert bol druh a s odstupom za nm dobehli Forman, Joganville a Paris Eiffel.

turf.sk

Zomrel Filip Minak

Dostihov svet v tchto doch zasiahla okujca sprva - najspenej esk dokej Filip Minak si v pondelok 4. septembra vzal ivot.

Filip Minak od roku 1996 psobil v Nemecku a v silnej re Petra Schiergena, Andreasa Suboricsa, Andrascha Starkeho a Eduarda Pedrozu sa prepracoval do absoltnej piky. Spolu s Jozefom Bojkom patril medzi natvrdie pracujcich, najviac jazdiacich dokejov. Len v Nemecku odjazdil 12 500 dostihov a zskal 1499 vazstiev, spolu vyhral viac ako 1700 dostihov. tyrikrt sa stal ampinom dokejov a zaznamenal 54 grupovch vazstiev, z toho trns jednotiek.
Na prelome tiscroia si urobil meno s Tertullianom, ktorho priviedol ku dvom grupovm vazstvm, neskr zaznamenal grupov vazstv s Zarewitschom a Soldier Hollowom, a ku grupovm triumfom priviedol aj Darsalama a Shamalgana.
Prv vazstvo Gr.1 zskal v roku 2004 s Knigstigerom v milnskom Gran Criteriu a v nasledujcich rokoch vyhral s Gonbardou Deutschlandpreis a Preis von Europa, a s Prince Florim Grosser Preis von Baden. V roku 2010 zskal s Night Magic svoje druh vazstvo Grosser Preis von Baden a v roku 2012 vyhral so Salominou Preis der Diana a s Temidou Grosser Preis von Bayern.
Jeho najlepie obdobie prilo po roku 2014, ke sa stal stajovm dokejom rebna Schlenderhahn a trnera Jeana-Pierra Carvalha. V tom obdob v slvnych schlenderhahnskch erveno-modrch farbch a v lto-modrch farbch barna Ullmanna vyhral s Ivanhowem Grosser Preis von Baden a Grosser Preis von Bayern, s Tertullianovm synom Guilianim Bayerisches Zuchtrennen, s Itom Grosser Preis von Bayern, s Guignolom Grosser Preis von Baden a Grosser Preis von Bayern a jeho poslednou jednotkou bola Preis der Diana 2018 s Well Timed. Posledn grupov vazstvo, Grosser Preis der Wirtschaft, zskal s Aviateurom v jni 2020, dva tdne pred osudnm pdom v Mannheime, ktor predasne ukonil jeho dostihov kariru.

Filip Minak zanechal manelku Katju a dcrku Finju.

turf.sk

St Leger pre Magic Merlina

3. 9. 2023 Praha Vazom poslednho eskho klasickho dostihu, St Leger na 2800 metrov o 550 000 K (22 800 ), sa po trpezlivej jazde Martina Laubeho stal zverenec Luboa Urbnka Magic Merlin (Ulysses).

Video - St Leger

St Leger odvodil Norton plynulm, poctivm tempom, ktor najviac sadlo hlavnm favoritom Jardin Micheletovi a Magic Merlinovi. O vsledku sa rozhodlo pri toen do cieovej roviny, kde Martin Laube s Magic Merlinom zvolil kratiu stopu, ne Adam Florian s Jardin Micheletom, zskal miernu prevahu a i ke Laube Magic Merlina bikom vyvdzal z rovnovhy, zdolal Jardin Micheleta o 1 1/4 dky. Spolufavoriti Ganibet a Charpentier (9. a 7.) poctivo odbehnutch 2800 metrov neprestli a tak alie miesta s vekm odstupom za prvmi dvomi obsadili kobyly Carrera a Garmona, piaty honorr zskal dlho vedci Norton.

V druhej jednotke da, vo Velkej cene Prahy na 1600 metrov o 550 000 K, potvrdil zverenec Evy Zhorovej Ignacius Reilly (Worthadd) vborn formu a zskal tohtoron tretie jednotkov vazstvo. V ostro rozbehnutom dostihu sa na zaiatku roviny z druhho sledu bez jazdenia posunul do prvej lnie a ke Ji Chaloupka zavelil do toku, Ignacius Reilly si bez vch problmov dobehol po 1 1/4-dkov vazstvo. Druh prieku ukoristil popri barire beiaci Shahbandar, o dve krtke hlavy pred Partenitom a prli vea obiehajcou Zariyannkou.

turf.sk

Dettori vyhral maarsk vrcholy

2. 9. 2023 Budape Dokej Frankie Dettori mal na svojej rozlkovej tour po eurpskych zvodiskch prekvapiv zastvku v budapetianskom Kincsem Parku a vyhral oba najvznamnejie medzironkov testy na klasickch ditancich 1600 a 2400 metrov, Imperil Dj a Kincsem Dj.

K double Dettorimu pomohlo, e prvkrt v novodobej histrii do Maarska zavtali britsk kone a to zsluhou v Dubaji ijceho ktskeho podnikatea Jima Haya, ktor m v Madarsku podnikatesk aktivity a medzi jeho konexie patr aj jedna z postv z maarskej dostihovej scny, minister obrany Kristof Szalay-Bobrovniczky.
Manelia Hayovci maj v Britnii u desiatich trnerov viac ako tridsa kon a do maarskch vrcholov poslali tyri kusy od tyroch rznych trnerov, priom prv ance jazdil Frankie Dettori a lohy stajovej dvojky sa zhostila mlad maarsk dokejka Rebeka Gnczi, ktor jazd siedmu seznu a na konte m osemdesiat vazstiev.

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Medzi mliarmi Maari v sasnosti nemaj iadnu hviezdu a tak v Aperianov Zakaris Emlkverseny - Imperil Dj na 1600 metrov o 8 milinov forintov (20 900 ) boli britsk hostia, Dettoriho Silent Film z lotu Iana Williamsa a trojron zverenec Andrewa Baldinga Sceptic, pomerne jasn favoriti. Ich hlavnmi konkurentami mali by domca kobyla Airburst a na Slovensku trnovan Quessigny, ale s Airburst to dokej po pomalom tarte preplil a spolu s outsiderom Voyagerom poslili ako vodii pre britsk dvojicu. Na zaiatky roviny sa vedenia ujal Sceptic a vzpt prili chvle Silent Filma, ktor do oblka vbiehal na nevhodnej pozcii zvonku, ale prejavili sa obrovsk sksenosti Frankieho Dettoriho, ktor bezhlavo nerozdval metre, pokal si na lepiu stopu, tristo metrov pred cieom sa ujal vedenia a priviedol Silent Filma (New Approach) k ahkmu vazstvu pred Scepticom s Rebekou Gnczi.
Tretia dobehla outsiderka Light Blue Sky s Tomom Lukkom a tabuu doplnili Rmkirly a Il Ministro. Airburst v zvere vycvala na ieste miesto, hne za ou bol tret z nedvneho Zlatho bika Blazing Comet a smy z desiatich skonil Quessigny, ktor bol bez jedinho ndejnho momentu stle vzadu.

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Kincsem Dj na 2400 metrov o 22 milinov forintov (57 400 ) bola na papieri matchom medzi progresvnym zverencom Paula a Olivera Coleovcov, dvojnsobnm handicapovm vazom z aktulnej sezny Splendentom (Fast Company) a domcou hviezdou, pravnukom majiteky esko-slovenskej Trojkoruny Arvy Agreementom (Lord of England), ktor v Kincsem parku na trvnatom povrchu v smich tartoch prehral len vo vlaajom Epsomi handicape, kde ho o krtku hlavu porazil sper, nesci na 2400 metrov o 9 kg menej.
Match to bol napokon aj na drhe - Agreement v sedle so Stanislavom Georgievom od tartu diktoval ostr tempo a Dettori sa ho so Splendentom dral ako klie. V cieovej rovine sa medzi nimi rozptal krtky sboj a ke tristo metrov pred cieom Splendent zlomil Agreementov odpor, docvlal si po presvediv vazstvo. Tretiu prieku obsadil zverenec Davida Simcocka Tides Of War, ktorho Rebeka Gnczi z poslednho miesta nenpadne posunula za ldrov a skonil 3/4 dky za Agreementom. tvrt dobehol vlaaj dvojnsobn britsk vaz Guilin a tabuu doplnil druh zo Slovenskho Derby You Just Rock, ke sa v poslednch sto metroch dostal pred hasnceho vaza Magyar Derby Amore Boya, ktor doplatil na nahanie ldrov.

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Jim Hay (na obrzku vavo) a jeho manelka Fitriani v Kincsem Parku zskali za dve vazstv a dve umiestnenia 19 240 000 forintov (50 200 ), o zrejme pokrylo nklady expedcie, okrem inho obsahujce leteck transport tvorice kon do Bratislavy a ich prevoz do Budapeti, ale o niekoko hodn mohli oslavova ovea brlivejie, pretoe tretie vazstvo da pre nich v USA vybojoval bval zverenec Andrho Fabreho Ancient Rome, ktorho trikrt jazdil aj Bajuran Murzabajev. Ancient Rome (War Front) po presune k trnerovi Charlesovi Hillsovi ete neprehral, na mtingu Glorious Goodwood vyhral historick Chesterfield Cup a v sobotu v Kentucky Downs, jedinom americkom zvodisku bez pieskovej drhy, vybojoval pod Jamiem Spencerom vazstvo v jednom z najbohatch americkch dostihov, v Mint Millions Stakes na mu o dva miliny dolrov (video) a pre maelov Hayovcov zskal ich najbohat zsah v hodnote 1 176 600 dolrov.

Dettori v Kincsem Parku odjazdil aj tyri domce kone, na nich ale ni zvltneho nepredviedol a jeho najlepm vsledkom bolo tretie miesto z Overdose Dj na 1000 metrov o 8 milinov forintov (20 900 ), kde s trojronm Carlos Rayom prehral s Vain Hope (Gutaifan) a eskm Drish Venturem. al esk zstupca Legionar Srb dobehol piaty, slovensk dvojkov vazka Sandy Rose bola posledn, deviata.
V jednotkovom vytrvaleckom dostihu pre trojron kone maarskho chovu o 4.4 milina forintov skonil so tvrtou z Magyar Derby Merci Star a piaty, ke zvazila vysok favoritka Mesetr (Akaba), pred Sndor Mtysom a v esku trnovanou Klrou, a vo dvoch tartoch v handicapoch na syntetickej drhe obsadil tretie a tvrt miesto.

turf.sk

Do Velkej pardubickej sa kvalifikovali tri slovensk kone

2. 9. 2023 Pardubice Podmienky pre tart v tohtoronej Velkej pardubickej maj po vkende splnen tri slovensk kone. Ku Kaiserwalzerovi a Paris Eiffelovi pribudol Royal Gino, ktor na druh pokus kvalifikciu preiel, ale op sa nevyhol vekej chybe.

Video - Velk cena msta Pardubic

Velk cena msta Pardubic na 5800 metrov o 500 000 K (20 700 ) prila u v vode o dvojicu hlavnch favoritov. Talent zakopol na rskej lavici a vysypal Pavla Sloila a za Popkovickm skokom z Lodgian Whistla takmer vystpil Josef Barto, priom sa mu zrejme uvonilo sedlo. Za Zhradkami sa mu sedlo otoilo a Barto musel vzda.
Zvyok dostihu v dobrom tempe odvodil pardubick novik Gap Pierji a vybudoval si a 15-dkov nskok, ale po vybehnut na trvu zaal slabn a za poslednm skokom vycval na posledn miesto. V zvere dominovali kone, ktor vinu dostihu vykvali na konci poa, piaty z vlaajej Velkej pardubickej Argano s Martinom Likom a belu Star z eskej poboky slovenskej stajne MPL. Tret dobehol niekdaj vaz talianskych prteniek Gr.1 Stuke a tvrt bol Royal Gino, ktor pred Vekm anglickm skokom zavhal a pri tvrdom doskoku stratil niekoko dok. Za nm dobehli u len outsider Godsalino a rezignovan Gap Pierji.

Dva slovensk kone sa predstavili v dvojkovch krosoch a v Cene Arnota z Pardubic na 3350 metrov o 120 000 K (5000 ) bol Mr Zuru blzko vazstva. V priebehu dostihu sa dral na druhom mieste, pred favorizovanm Quart De Gardem, ale pred cieovou rovinou si ho nechal prli utiec a za poslednm skokom sa k nemu priblil na 3/4 dky, priom mu poskytoval vhodu 1.5 kilogramu.
Jeho stajov kolega Kaiserwalzer dobehol na 4500 metrov tvrt, takmer dvadsa dok od vaznho Coupstara.

V trojkovch prtenkch pre trojron kone o 90 000 K (3700 ) vyuila slovensk Medulienka najniiu za a vrtila prehru spred mesiaca domcej Falcon Lady, od ktorej tentokrt dostvala vhodu tyroch kilogramov.

turf.sk

Ponntos pri nvrate nezavhal

26. 8. 2023 Most Najlep stredoeurpsky printr Ponntos (Power) sa po dvoch rokoch a ptnstich zahraninch tartoch op predstavil doma, v mosteckej Svatovclavskej cene na 1200 metrov o 550 000 K (22 800 ) a bez problmov obhjil vazstvo z roku 2021.

Video - Svatovclavsk cena

O vsledku sa rozhodlo u v prvej polovici dostihu, ke sa zverenec Miroslava Nieslanika ujal vedenia a speri sa prekvapivo poksili dra s nm krok, ale Ponntosovo grupov tempo ich odrovnalo. V zvere Ponntos poda oakvania spomalil, v poslednch tyristo metroch bol dokonca pomal, ne trojkov vaz Rabbit Zoustar o pol hodiny skr, ale jeho speri sa po preplen vodu trpili a nedokzali ho ohrozi, take Petr Foret mohol poloi ruky a vyhral o 4 1/2 dky (poda oficilnych vsledkov o 3 1/2) pred Caucasianom. Na tretiu prieku sa v cieovej rovine prepracoval Hidden Colony a za nm tabuu doplnili Shershab a Legionar Srb.

V druhej jednotke da, vo Velkej letn cene na 2000 metrov o 150 000 K (6200 ), sa stretlo vemi vyrovnan pole, v akom obvykle rozhoduje taktika a dobr priebeh, a to najlepie vylo vlaajej ampinke Jiine Andrsovej, ktor so zverenkyou Pavla Tmu Whirl Wind Girl (Toronado) popri barire uetrila metre, na zaiatku roviny podbehla hasnceho Hank Moodyho a vybojovala vazstvo pred Achird, niekdajm vazom Velkej jarn ceny Sagarom a vazom Slovenskho Derby z roku 2021 Rabbit Red Jazzom, priom sa prv tyri kone zmestili do dvoch dok.

turf.sk

Vovenko vyhral Gr.3, esk kone neuspeli

26. - 30 8. 2023 Baden-Baden V Nemecku trnujci ech Pavel Vovenko si po dlhej dobe op pripsal grupov vazstvo - jeho zverenec Mansour (Tai Chi) v sedle so Sibylle Vogtovou vyhral systmom tart-cie Preis der Sparkassen-Finanzgruppe (ex Spreti-Rennen) na 2000 metrov o 55 000 .

Video - Preis der Sparkassen

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Pavel Vovenko trnuje od roku 2002 a hne v novikovskej sezne ho druhm miestom v Deutsches St.Leger zviditenil Olaso, ktor mu priniesol aj prv grupov triumfy, v roku 2003 Gr.3 Betty Barclay-Rennen a v roku 2004 Gr.3 Grosser Preis der Bremer Wirtschaft a Gr.2 Gerling-Preis. V roku 2008 zaiaril jeho zverenec It's Gino, ktor zskal jedin grupov vazstvo, dvojku Grosser Preis der Badischen Unternehmen, ale pripsal si tri vemi cenn tretie miesta v Gr.1 - v Deutschland-Preis za Adlerflugom a Quijanom, v Grosser Preis von Baden za Kamsinom a Adlerflugom, a v Prix de L'Arc de Triomphe za Zarkavou a Youmzainom.
alie grupov vazstv Vovenkovi priniesli printri, Contat vyhral v rokoch 2009 a 2010 trojky Benazet-Rennen a dvakrt Silberne Peitsche, a Contatov syn Schng v roku 2016 Gr.3 Hamburger Flieger Trophy. Na sme rovinov grupov vazstvo akal Vovenko viac ako sedem rokov.

Vlaaj vaz Slovenskho Derby Gasparini sa predstavil v Listed Baden-Badener Steher Cupe na 2800 metrov o 25 000 a dostih absolvoval na dobrej pozcii pri barire v strede poa, ale v zvere ni neprilo a skonil siedmy z deviatich, 7 1/2 dky od vaznho Lordana.

Video - Goldene Peitsche

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Dva esk kone, Jir Sun a Gallanticus, sa predstavili v najvznamnejom nemeckom printe, v Gr.3 Goldene Peitsche na 1200 metrov o 55 000 a lepie zabehol Gallanticus, ktor sa dlho dral v popred, ale v zverench dvesto metroch sa prepadol na deviate miesto. Jir Sun nemal ani jedin ndejn moment a na cieovej iare sa dostal o krtku hlavu pred Gallanticusa na sme miesto, priom na vaznho veterna Zerostressa (Areion) strcal 7 1/2 dky.

Vemi dobr vkon predviedol vaz Vekej ceny Slovenska Aigle Vaillant (Wings Of Eagles), ktor v handicape I. na 2200 metrov o 18 000 skonil druh. Systmom tart-cie, zadrane o 5 1/2 dky, zvazil najvyiu za nesci zverenec Andreasa Bolteho Fellow (Pomellato), syn vynikajcej rakskej kobyly Forlisty (Kallisto), ktor v trningu Emmericha Schweigerta ako trojron vyhrala Stuten-Trial a bola tretia v Jarnej cene kobl, Cene Arvy a v sterreichischer Stutenpreis, a ako tvorron vyhrala Cenu Pat's Music a Preis der Diana.

Zo slovenskch trnerov naiel odvahu na tart v Baden-Badene len Marcel Mihalk, ktor svoju dvojron bratislavsk vazku Royal Rose (Birchwood) poslal do 150. ronka Zukunfts-Rennen, Gr.3 na 1400 metrov o 55 000 . Royal Rose spoiatku nesthala, ale v cieovej rovine predstihla dvojicu sperov a skonila deviata z jedenstich, 14 dok od vaznej Caroliny Reaper (Too Darn Hot), z lotu pecialistov na dvojron kone Marka a Charlieho Johnstonovcov.
Royal Rose do Baden-Badenu sprevdzal jej stajov kolega Wirrwarr, s ktorm v movom handicape pre amatrky Fegentri Nrka Ida Tandbergov nasadila printrske tempo a vybudovala si a sedemdkov nskok, ale u po kilometri Wirrwarr zhasol a skonil aleko za poom.

turf.sk

Thomas Garner vyhral Grade 1

23. 8. 2023 Saratoga Springs Britsk dokej Thomas Garner si pripsal al cenn spech - v sedle valacha Awakened (Curlin) vyhral jeden z piatich americkch dostihov so tattom Grade 1, prtenky s mtcim nzvom Jonathan Sheppard Steeplechase na 3820 metrov o 180 000 $.

Video - Jonathan Sheppard Steeplechase

Garner sa u ns v roku 2015 zapsal do histrie, ke s Mr Pamperitom ete ako ue vyhral Vek starohjsku po tom, ako sa mu otoilo sedlo a poslednch osem skokov preskkal bez strmeov. Neskr tyrikrt tartoval vo Velkej pardubickej a v rokoch 2018 a 2019 skonil so Strettonom tret a druh. Od roku 2017 psob v USA, kde sa stal pecialistom na zvodisko v Saratoge - za poslednch p rokov tyrikrt vyhral Jonathan Sheppard Steeplechase a dvakrt Grade 1 A. P. Smithwick Memorial.

Jonathan Sheppard Steeplechase, predtm New York Turf Writers Cup, nesie od roku 2021 meno legendrneho 29-nsobnho ampina americkch prekkovch trnerov, ktor to vedel aj s rovinovmi komi - jeho zverencami boli elezn belu With Anticipation, vazky Breeders' Cupu Forever Together a Informed Decision, i vaz Gr.1 Storm Cat.
Jonathan Sheppard pred odchodom do dchodku vyhral New York Turf Writers Cup ptnskrt, naposledy v roku 2019 s Winstonom C, ktorho pre neho odjazdil prve Thomas Garner. V rokoch 2020 a 2021 Garner vyhral s rskym grupovm vazom Rashaanom a s kobylou The Mean Queen.

turf.sk

Tod Pletcher priiel o alie vazstvo

Trner Tod Pletcher dostal tret ditanc za pozitvny dopingov test z roku 2022. V jli bol po Allowance v Saratoge, po nespechu v pozcii vysokho favorita, jeho zverenc Capensis pozitvne testovan na fenylbutazn, v septembri bol ampin Forte po vazstve v Gr.1 Hopeful Stakes pozitvne testovan na meloxikam a teraz bol zverejnen trest za nlez u Mind Controla, u ktorho bolo po septembrovej Parx Dirt Mile zisten diuretikum hydrochlorotiazid. Pletcher za tri zmienen prpady dostal ditanc na 14 dn a pokutu 2000 $, 10 dn a 1000 $ a teraz 15 dn a pokutu 500 $.
Pletcher priiel s tradinou detinskou vhovorkou, e ilo o kontaminciu, ale v tom prpade vyvstva otzka, v akom prostred trnuje, pretoe na verdikt akaj alie tri pozitvne testy jeho zverencov - v decembri 2022 bol Ari Gold kontaminovan omeprazol sulfidom, OK Boomer bol kontaminovan dexametaznom a vo februri bol Six Minus kontaminovan a dvomi ltkami, ketoprofnom a fenylbutaznom...

Osemnsobn americk ampin-trner Tod Pletcher spolu s Bobom Baffertom a vo vzen sediacim Jorgem Navarrom urobil americkm dostihovm trnerom najviu hanbu. V centre negatvnej pozornosti sa ocitol predovetkm v roku 2012, po utraten Coronado Heightsa. To bol k s draobnou cenovkou 150 000 $, u ktorho bolo zisten vne degeneratvne ochorenie kbov a v podstate nemal riadnu dostihov kariru. Ako tvorronho sa ho majitelia chceli zbavi v predajnch dostihoch najnich kategri a Pletcher ho v priebehu 44 dn nechal trikrt tartova. Tret dostih Coronado Heights nedokonil a priamo na drhe musel by utraten, a menej zorientovan verejnos okovala infografika novn The New York Times, kde naaranovali a nafotili vetko, o Coronado Heights dostal v poslednom tdni ivota.

turf.sk

Nunthorpe Stakes pre britskho Ponntosa

25. 8. 2023 York Prekvapivm vazom Gr.1 Nunthorpe Stakes na 1000 metrov sa stal s kurzom 28/1 tartujci tvorron valach Live In The Dream, ktor epsomskmu trnerovi Adamovi Westovi a uovi Seanovi Kirranovi priniesol prv Black-type vazstvo a hne na najvyej rovni.

Video - Nunthorpe Stakes

Live In The Dream (Prince Of Lir) je podobn typ koa, ako esk Ponntos - vynik extrmne rchlymi tartami a po jednom z nich dokonca stewardi skmali, i bol regulrny. V sedemnstich predolch tartoch zskal p vazstiev, najvyie v handicapoch Class 2, ale v aktulnej sezne sa slune ukazoval aj na Black-type scne, ke skonil druh a tret v Gr.2 Palace House Stakes a Temple Stakes, a tvrt v Listed Prix du Cercle. V Nunthorpe Stakes op odtartoval najlepie, prv furlong zabehol o dve desatiny sekundy rchlejie ne speri, do polovice dostihu si vybudoval rozhodujci nskok a v kvalitnom ase 0:56.87 (13.21 - 10.21 - 10.46 - 10.92 - 12.07) udral nskok jednej dky pred vysokou favoritkou, vazkou nedvnej Gr.2 King George Stakes Highfield Princess. alej 3/4 dky strcal premoite Highfield Princess z Gr.1 King's Stand Stakes Bradsell. Jedin dvojron astnk, vaz Gr.3 Molecomb Stakes Big Evs, v zvere vycval a na trnste miesto.

turf.sk

Frankie je v ivotnej forme

23. 8. 2023 York Ke vlani po srii chb, vrcholiacej zbabranm Ascot Gold Cupom so Stradivariusom, John Gosden zo svojich kon zosadil Frankieho Dettoriho, zdalo sa, e sa jeho ra skonila, ale po zimnom pobyte v USA sa vrtil v starej forme.

Video - Juddmonte International

Svoje kvality a profesionalitu 53-ron Dettori op predviedol v Gr.1 Juddmonte International Stakes o milin libier, kde bol vysokm favoritom v iestich tohtoronch tartoch neporazen Paddington, vaz jednotiek Irish 2000 Guineas, St James's Palace Stakes, Eclipse Stakes a Sussex Stakes, ale Dettori ho s Mostahdafom, na ktorom nahradil suspendovanho Jima Crowleyho, porazil systmom tart-cie.
Dettori pre Racing TV povedal, e bol len jedin spsob, ako Paddingtona porazi - bea pred nm. Mojou jedinou lohou bolo sprvne trafi medziasy a podarilo sa mi ti, mono som sa to za 36 rokoch u nauil, vtipkoval Dettori a tie medziasy boli naozaj presn a vemi ostr. vodn sekciu Mostahdaf zabehol za 32.45 a nasledujce furlongy (201 m) boli za 11.93 - 12.07 - 11.97 - 11.5 - 11.35 - 11.19 - 11.55, zveren za 12.39 a na 2063 metrov dosiahol vborn as 2:06.4. Rekord drhy, 2:05.29, dr Sea The Stars.
Dettori si domcu prpravu urobil perfektne a odhalil Paddingtonovo slab miesto - rchlostn limit. Paddington vetky svoje spechy dosiahol v slabch asoch a v jedinom rchlom dostihu, v Eclipse Stakes, mal problmy s koordinciou a dos sa nadrel, aby za sebou udral Emily Upjohn. Podobne to vyzeralo aj v Juddmonte International, kde si Ryan Moore Mostahdafa stril z druhho miesta, ale tri furlongy pred cieom, kde Mostahdaf beal najrchlejie, musel ako prv jazdi a bolo vidie, e by Paddington radej privtal 2400 metrov s o sekundu pomalmi medziasmi. Paddington v zvere na Mostahdafa stiahol dve dky, ale napokon nebol ani druh, pretoe ho po trpezlivej jazde Hollie Doyleovej porazila aj trojnsobn jednotkov vazka Nashwa a dotvorila dobeh raz-dva zverencov Johna Gosdena a plemennka Frankela.

Pre Frankieho Dettoriho to bolo ieste vazstvo v Juddmonte International (Halling, Singspiel, Sakhee, Sulamani, Authorized, Mostahdaf), m prekonal pnsobnho vaza Lestera Piggotta. V aktulnej sezne to bolo Dettoriho dvadsiate druh grupov vazstvo, siedme so tattom Gr.1. Tento rok vyhral Dubai Turf, 2000 Guineas, Coronation Cup, Oaks, Ascot Gold Cup, Prix Jacques le Marois a Juddmonte International, a keby svoj ohlsen koniec kariry o rok odloil, len mlokto by bol proti...

turf.sk

Abha neuspela v Gr.2

20. 8. 2023 Deauville Vazka eskho Derby Abha z lotu Ingrid Jankovej Koplkovej po tvrtom mieste v Listed zamierila podstatne vyie, do Gr.2 Prix Alec Head pre trojron kobyly na 2000 metrov o 130 000 a skonila posledn, piata.

Video - Prix Alec Head

Abha sa stretla so tvoricou astnok Oaks zo svojich domovskch krajn a handicapovo bola o triedu za nimi, ale vo Franczsku ratingy vemi asto nebvaj tak dleit, ako schopnos zrchli v poslednch 400-600 metroch a v tomto atribte Abha len minimlne zaostvala za dvojicou domcich favoritiek, bola vak odjazden odovzdane a bez npadu.
Naopak, taktick lahdku predviedol Ryan Moore v sedle tvrtej z Irish Oaks Lumiere Rock, s ktorou vodil tak pomaly, e pulovali aj franczske kobyly. vodn kilometer Lumiere Rock odbehla tempom pikovch kluskov, za 1:11.61 a na 1400 metrov bol medzias ako na mu, 1:37.99. Asi sedemsto metrov pred cieom sa veda Lumiere Rock z druhho miesta posunula siedma z Oaks Eternal Hope s Williamom Buickom a spolone rozptali raketov zver. Ich trhk si postril len Christophe Soumillon s vysokou favoritkou Jannah Rose (Frankel) a i ke iesta z Prix de Diane handicapovo stla 5 a 8 libier nad ostrovnmi sperkami, Soumillon mal o robi, aby v slabukom ase 2:13.18 vydrel vazstvo o hlavu pred Lumiere Rock a 1 1/2 dky pred Eternal Hope. Maxime Guyon s Pensee Du Jour a Bajuran Murzabajev s Abhou na trhk v oblku nezareagovali, nazbierali stratu a na mkkej drhe u v rovine nemali ancu vsledok zvrti.
Odvny tart Abhy vyniesol jej majiteom dotciu a prmiu v celkovej hodnote 7826 - na zisk rovnakej sumy by v nedeu v Karlovch Varoch musela vyhra vetkch sedem dostihov... Podobn sumu, 7600 , zskal aj jej stajov kolega Josephino, ktor vybojoval druh miesto v Class 1 na Polytracku.

Na grupovej scne sa predstavil aj vaz bratislavskho Zlatho pohra z roku 2021, osemron vetern Carlo Biraghi a ten bol pre zmenu a prli aktvny. V Gr.2 Prix Kergorlay na 3000 metrov o 130 000 sa krtko po tarte ujal vedenia, vybudoval si pdkov nskok a na dvojkilometrovom medziase bol za 2:09.71. V oblku u jeho jazdec Enzo Crublet nemal ni v rukch, pole sa prehnalo okolo neho a skonil s odstupom posledn, deviaty, ke zvazil favorizovan Sober (Camelot).

turf.sk

Vaz poskho Derby v britskom neuspel

19. 8. 2023 Doncaster / Mlheim V sobotu sa odohrali alie dostihy arabskch plnokrvnkov zo svetovej srie UAE President Cup a tentokrt sa v nich predstavili dva neporazen kone z vchodnej Eurpy.

Vaz varavskho UAE President Cupu - Central European Arabian Derby Bahwan, zamieril do Doncasteru, do UAE President Cupu - UK Arabian Derby na 2000 metrov o 78 000 , kde bol v poli siedmich kon druhm najvm outsiderom. Zverenec niekdajej rakskej amatrskej jazdkyne Cornelie Fraisl, psobiacej v Posku, bol v cieovej rovine prv jazden a zrove mal tyristo metrov pred cieom ndejn moment, ale napokon utrpel vo tvrtom ivotnom tarte prv prehru, piate miesto s honorrom 2152 . Najlep zver poda oakvania predviedli franczske favoritky, druh z franczskeho Derby Al Doha s veternom Olivierom Peslierom a jej trningov kolegya z lotu Thomasa Fourcyho Ghadah. Tretia dobehla jedin domca astnka Thakeera Al Shahania.

Video - Hipodromul Ploiesti

V Mlheime sa po viac ako pol storo na medzinrodnej scne pripomenul rumunsk turf. Cvalov dostihy boli v Rumunsku zruen v roku 1961, ale v roku 2018 boli po rekontrukcii klusckeho zvodiska v Plojei (vi video) obnoven a postupne sa rozvjaj.
V Plojei vlani v troch tartoch nenaiel premoitea zverenec bulharskho trnera Leventa Nezirova Abinioux, ktor je momentlne v trningu u nemeckho pecialistu na arabsk plnokrvnky Fabiana Xavera Weissmeiera. Abinioux si v prvom nemeckom tarte udral neporazitenos, ke v UAE President Cupe na 2100 metrov o 5000 , v konkurencii kon z piatich krajn, pod Esther Ruth Weissmeier po toku z poslednho miesta vyhral o 1 3/4 dky pred franczskym favoritom Ainhoa Petruciom.

turf.sk

Cena Whisky pre domcu odchovankyu

13. 8. 2023 Bratislava Medzironkov porovnvac test kobl a zrove preskku Oaks, Cenu Whisky na 1800 metrov o 5800 , vyhrala trojron Blue River z lotu trnera Jaroslava Lnka, ktor si vylepil tohtoron skvel bilanciu - jeho zverenci vyhrali sedem zo estnstich doteraz odbehnutch slovenskch jednotiek.

Video - Cena Whisky

Cenu Whisky v ostrom tempe odvodili dve najstarie astnky, sedemron Lady Mazie a Palmera, ale zatia o Lady Mazie vycvala na sme miesto, Palmera vydrala a do konca a uhjila tret honorr. Po toku zo stredu poa ju o 2 1/4 dky porazila Blue River s Jim Palkom a na cieovej iare ju o hlavu chytila aj trningov kolegya z lotu Zuzany Kuboviovej Fauda. Tabuu doplnili alie zverenkyne Jaroslava Lnka Elsa a Blue Bay.

Chovateom a majiteom Blue River je Karol Szabo a pod jeho stajou Caruso behala aj je matka Bathory (Celtic Swing), dvojkov vazka, ktor v roku 2011 dobehla v Cene Whisky druh za Yuccou. V chove na zem bvalho esko-Slovenska je Bathory asi najlepia matka za posledn roky - vetci tyria jej potomkovia vyhrali, z toho dvaja v I. kategrii. V roku 2014 naroden Bolthory (Colorado Kid) vyhral tretiu kategriu a umiestnil sa vo dvojke, v roku 2016 naroden Bolthorn (Mikhail Glinka) je vaz Zlatho pohra a tvrt zo Slovenskho Derby a St. Leger, v roku 2018 naroden Blue Bay m na konte p vazstiev, najvyie v II. kategrii a v tejto sezne dobehla piata v Jarnej mli a teraz v Cene Whisky. Blue River (Fairlypi) pred aktulnym spechom dobehla druh v Jarnej cene kobl a v Cene Arvy na Turf Gala a tento rok je prv jednotkov vazka slovenskho chovu. Za poslednch p rokov vyhrali slovensk produkty osem jednotiek, o je ctyhodn poet, vzhadom na to, e rone sa slovenskm chovateom narod len okolo dvoch desiatok riebt.

Vemi slunm zstupcom slovenskho chovu je aj Yukatan (Eagle Top), ktorho konkurenn domce stajne vyachovali zo Slovenskho Derby. Po vpadku z malho dostihu zo da Derby sa Yukatan v dvojkovej Cene turfu na 2400 metrov o 5000 op predviedol vo vemi dobrom svetle, ke pod Jim Palkom po toku z druhho sledu vybojoval druh miesto za tart-cie vazkou Shamal Emmi (Anabaa Blue), najvyie prieky teda obsadili potomkovia slovenskch ampiniek, vazky siedmich jednotiek, vrtane Magyar Derby, Milleniumi dj a Kincsem Dj Shamal Sally, a vazky smich jednotiek Yuccy.

V Zlatom biku na 1400 metrov o 5800 boli najrchlejie na nohch trojron Devil In Pink a sedemron Worth Choice, ktor v tomto porad prili do cieovej roviny, kde Worth Choice (Worthadd) pod Jim Chaloupkom Devil In Pinkovi odiiel a bez bika vyhral Zlat bik o tri dky. Tretiu prieku, 1 1/4 dky za Devil In Pinkom, vybojoval maarsk Blazing Comet, ke sa v poslednch pdesiatich metroch dostal o pol dky pred Politicuma.

turf.sk

Rex Of Thunder na tabuli v Gr.3

13. 8. 2023 Deauville Zverenec Michala Dema Rex Of Thunder a Zariyannka z lotu Zdena Koplka sa predstavili v Gr.3 Prix Gontaut-Biron na 2000 metrov o 80 000 , v dostihu, ktor je Koplkovcom dverne znmy - v rokoch 2017 a 2020 ho tyrikrt odbehol legendrny Subway Dancer, zskal tam dve tvrt prieky a v roku 2018 priiel po pozitvnom teste o druh miesto.

Video - Prix Gontaut-Biron

Pre eskch reprezentantov sa dostih nevyvjal dobre. Zariyannka sa po tarte ocitla vpredu, odvodila to v pomalom tempe 1600 metrov za 1:46.3 a v cieovej rovine nedokzala odpoveda na raketov zver sperov a skonila posledn. Rex Of Thunder rozbalil svoj spd a poda trackingovch dt bol dokonca v poslednch 600 metroch druh najrchlej spomedzi smich tartujcich, ale na zaiatku roviny mal hlavnch favoritov pred sebou a napokon skonil piaty, tyri dky od vaznej vysokej favoritky Place Du Carrousel (Lope De Vega), premoiteky Nashwy z vlaajej Gr.1 Prix de l'Opera.
Za Rex Of Thunderom okrem Zariyannky skonil jedin domci k bez Black-type statusu Centrical a z poslednho miesta idci outsider Reshabar.

turf.sk

Kam to dotiahne Simca Mille?

13. 8. 2023 Berln Na zvodisku v Hoppegartene sa v nedeu odohrala Gr.1 Grosser Preis von Berlin na 2400 metrov o 155 000 , tamojia najvznamnejia udalos a zrove asi najsledovanej dostih letnej asti eurpskej sezny, pretoe v predolch rokoch vyhrali Torquator Tasso, Alpinista pred Torquator Tassom a Rebel's Romance, teda dvaja neskor vazi Prix de l'Arc de Triomphe a vaz Breeders' Cup Turf.
Tohtoron vazstvo si odviezol franczsky vysok favorit, tvorron Simca Mille (Tamayuz) a uvidme, kam a to zverenec Stephana Wattela dotiahne, ale zatia m vemi zaujmav bilanciu. Ak nepotame dvojron debut, zimn pokusy na syntetickom povrchu a vlaaj Japan Cup, v tandardnej asti sezny ho v deviatich eurpskych tartoch porazili len dva kone, vlani v Gr.1 Grand Prix de Paris Onesto a v aprlovej Gr.1 Prix Ganay Iresine.

Video - Grosser Preis von Berlin

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Grosser Preis von Berlin sa poksil zrerova godolphinsk New London, s ktorm James Doyle udal pomal tempo a snail sa ho stupova, ale nebol to sprvny recept. Na zaiatku cieovej roviny sa pole vyrovnalo a najahie iiel Simca Mille, ktor tristo metrov pred cieom na pokyn Alexisa Pouchina vystrelil, rchlo zskal trojdkov naskok a v slabom ase 2:34.24 vyhral o 3/4 dky pred pomaly rozhbanm vazom Deutsches Derby 2021 Sisfahanom. Tret dobehol dvojnsobn grupov vaz z aktulnej sezny Assistent, tvrt skonil vlaaj vaz Deutsches Derby Sammarco. O posledn dotovan prieku sa v sasnom dobehu rozdelili a tri kone, dlho vedci New London, trojron Lady Ewelina a tvorron Le Destrier, priom posledn dvaja menovan maj vzby na Posko.
Lady Ewelina (Mukhadram) zanala u Macieja Janikowskho a po senzanom debute (video), vazstve o 10 dok pred neskorm poskm zimnm favoritom Senlisom, bola presunut k Andreasovi Whlerovi, u ktorho vlani ahko vyhrala Listed a tento rok Gr.3 Schwarzgold-Rennen. Prv prehru utrpela a vo franczskych Oaks, v Gr.1 Prix de Diane, kde skonila siedma a Grosser Preis von Berlin bol jej piaty ivotn tart.
Le Destrier (Le Havre) je prekvapenm tohtoronej sezny. Vlani na vod kariry vyhral dva menie dostihy, ale v poskom Derby skonil smy, v Listed v Saint-Cloud bol s vekou stratou posledn, siedmy a v dvojkovom handicape v Mnchove s celkovou stratou 13 dok tvrt. Tento rok najprv v malom dostihu vo Vroclavi porazil dvojicu sperov rozdielom troch tried a potom v jednotkovej Nagrod Prezesa Totalizatora Sportowego okoval vazstvom v novom rekorde drhy na 2600 metrov, 2:39.8. alm prekvapenm bolo, ako dobre obstl v konkurencii jednho z najlepch eurpskych kon a dvojice vazov Deutsches Derby a to mohol dopadn aj lepie, ale v rozhodujcom momente sa mu zatvoril priestor pri barire a Szczepan Mazur ho musel aha plne von.

Le Destrierov stajov kolega Hipop De Loire (American Post) obhajoval vlaajie vazstvo v Listed Hoppegartener Steher-Preis na 2800 metrov o 25 000 a skonil tret, krk a hlavu za tart-cie vazom Akua'riusom (Sea The Stars). Dev z desiatich tartujcich sa zmestilo do tyroch dok, zaostala len druh zo Slovenskho Derby z roku 2020 Vivienne Wells, ktor v printrskom zvere vlane rozbehnutho dostihu ako temprka nedokzala odpoveda na zrchlenie sperov.

V Hoppegartene sa zrodil aj esk triumf - esron valach Anniemation (Acclamation) z lotu Jana Rju vybojoval vazstvo v movom trojkovom handicape a tento rok m na nemeckch zvodiskch bilanciu tri vazstv, jedno druh a jedno tretie miesto a zisk 11 000 .

turf.sk

Dvojron ditanc za vlastnctvo dopingu

Novovzniknut americk rad HISA (Horseracing Integrity and Safety Authority) a jej vkonn zloka HIWU (Horseracing Integrity and Welfare Unit), sa po srii odkladov, spsobench nmietkami veterinrov, trnerov a majiteov, obhajujcich doping, pustili do prce a v tchto doch zverejnili prv uzatvoren prpad - mlo znmy floridsk trner Jeffrey Poole dostal za dranie levotyroxnu ditanc na 22 mesiacov, pokutu 10 000 dolrov a mus uhradi nklady arbitre vo vke 8000 dolrov.

Levotyroxn je syntetick forma tyroxnu, hormnu ttnej azy, ktor povzbudzuje metabolizmus a tm zniuje hmotnos, m vak nebezpen vedajie inky. U ud me spsobi srdcov arytmiu a fibrilciou predsien a podobn prznaky boli hlsen aj u kon.
Pri dostihovch kooch sa tyroxn pouva od sedemdesiatych rokov a do centra pozornosti sa dostal v roku 2013, po srii neakanch hynov siedmich zverencov Boba Bafferta, ktor vtedy vetkm koom bez veterinrneho opodstatnenia podval nadmern dvky tyroxnu. Tyroxn bol nsledne zakzan, respektve, jeho pouitie je mon po splnen prsnych podmienok a po jeho podan k nesmie 30 dn tartova. Jeho dranie patr medzi vne poruenia antidopingovch pravidiel.

Jeffrey Poole s viacermi rzne dlhmi prestvkami trnuje od roku 1989. Naposledy sa k trnovaniu vrtil v roku 2021, po 17-ronej prestvke, a vlani mal so ziskom 131 tisc dolrov svoju najspenejiu seznu. V tomto roku smeroval za zlepenm svojho rekordu - do 13. jna, odkedy mu plynul doasn ditanc, vyslal do dostihov 13 kon, ktor v 41 tartoch zskali 3 vazstv, 9 druhch a 3 tretie miesta, a vybehali 82 730 dolrov.

turf.sk

Sea The Moon si ide po titul ampina

6. 8. 2023 Dsseldorf Vaz Deutsches Derby z roku 2014 Sea The Moon je v polovici sezny na najlepej ceste za ziskom titulu ampina plemennkov v Nemecku - po vazstve Fantastic Moona v Deutsches Derby si pripsal aj druh najbohat dostih nemeckej sezny, Preis der Diana - German Oaks na 2200 metrov, kde jeho dcry dokonca obsadili prv tri prieky a z polmilinovej dotcie zskali 450 tisc.

Video - Preis der Diana

V Dsseldorfe kvli dlhotrvajcemu lejaku pristpili k zmene poradia dostihov a obe grupy presunuli na zaiatok dostihovho da, aby boli odbehnut, km bude drha ako-tak zjazdn, ale po Preis der Diana, po konzultcich s dokejmi, musel by zvyok programu zruen.
Preis der Diana odvodila Kassada a svoju snahu takmer doviedla do vaznho konca, ale v cieovej rovine ju dostihla a o krk porazila z blzkeho druhho sledu toiaca zverenkya Henka Greweho Muskoka s Lukasom Delozierom. Tretia dobehla vo Franczsku trnovan Sea The Lady.

Vazn Muskoka doposia nebola horia ne druh. Vlani dobehla druh a prv v dostihoch nezvazivch a v aktulnej sezne si po druhom mieste v menom dostihu pripsala Black-type hattrick Listed Henkel-Stutenpreis - Gr.3 Brmmerhofer Stuten-Meile - Gr.1 Preis der Diana.

Sea The Moon (Sea The Stars - Sanwa po Monsun), pochdzajci z rodiny Morven, psobiacej na prelome 19. a 20. storoia v rebne Dr. Rudolfa Wiener von Weltena v Gombe (Hubice), vyhral v roku 2013 svoj dvojron debut. V nasledujcej sezne sa stal jednou z najvch eurpskych hviezd, ke ahko vyhral Gr.3 Frhjahrs-Preis des Bankhauses Metzler, Gr.2 Union-Rennen a v pamtnom 145. ronku Deutsches Derby deklasoval sperov rozdielom jedenstich dok. Po Derby bol spolufavoritom Prix de l'Arc de Triomphe, ale v Grosser Preis von Baden ho o neporazitenos pripravil Ivanhowe s Filipom Minakom a ako sa ukzalo, Sea The Moon utrpel zranenie, ktor ukonilo jeho dostihov kariru. Odiiel do newmarketskho Lanwades Studu, kde zatia dal viac ako 160 vazov, z toho 15 grupovch, a 52 Black-type kon.
V Nemecku v aktulnej sezne krauje - jeho potomkovia vyhrali sedem z 23 doposia odbehnutch grupovch dostihov. Okrem Fantastic Moona (Derby-Trial, Deutsches Derby) a Muskoky (Brmmerhofer Stuten-Meile, Preis der Diana) sa v grupovch dostihoch presadili aj Assistent (Carl Jaspers Preis, Grosser Hansa-Preis) a Kassada (Diana Trial). Jeho 23 tartujcich potomkov doteraz vybehalo 1 169 075 a v ampionte m jasn, 900-tiscov nskok pred Areionom (53 tartujcich - 267 155 ) a Soldier Hollowom (46 tartujcich - 249 041 ).

turf.sk

Falon Oaks pre outsiderku

6. 8. 2023 Karlovy Vary Oaks na 2400 metrov o 550 000 K (22 700 ) sa odohralo vo vemi pomalom tempe a v printrskom zvere sa presadila outsiderka Beauty Approach (New Approach) z lotu Miroslava Nieslanika, pre ktor to bolo prv umiestnenie v najvyej kategrii - v Jarn cene klisen bola jedensta a v Cene Latiny siedma.

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Po tarte sa nikomu prli nechcelo s dopredu a tak dostih vo vychdzkovom tempe - vodnch 1600 metrov za 1:48.5 - odvodila Willemine pred To Ten Meters a favorizovanou Shining Sky, a ako to u vo falonch dostihoch obvykle bva, zrodil sa tesn dobeh a vpredu sa toho vea nezmenilo. Najviac rchlosti v cieovej rovine ukzala z blzkeho druhho sledu toiaca Beauty Approach a pod Davidom Likom zvazila o 3/4 dky pred To Ten Meters, Willemine a Shining Sky, priom sa prvch osem kobl zmestilo do tyroch dok.

Druh jednotka da, Cena Masise pre dvojron kone na 1200 metrov o 135 000 K, bola ovplyvnen obrovskm zdranm. Zaprinil ho Didier, ktor utiekol od boxov a ne ho chytili a dostali do bezpeia, vina astnkov stla v boxoch neuveritench dvadsa mint. Ete horie ale na tom boli Francinette a Serena Chope, ktorch jazdov nenapadla tak jednoduch vec ako zosadn, take celch tch dvadsa mint krokovali so zaou a mali odbehnut u pred tartom. O dobehu mono kontatova len to, e prv dve prieky obsadili zverenkyne Martiny Havelkovej Moraya a Serena Chope, pred River Dawn a Francinette, ale a budcnos uke, ak hodnotu mal vsledok, dosiahnut za okolnost, ktor by v turfovo vyspelch krajinch nemohli nasta.

V rmcovch dostihoch slovensk amatr Tom Roman zskal svoj prv hattrick.

turf.sk

Star sa kvalifikoval do Velkej pardubickej

5. 8. 2023 Pardubice Populrny belu Star, ktorho od tejto sezny v esku trnuje Hana Kabelkov, sa kvalifikoval do Velkej pardubickej vbornm tretm miestom v Cene firmy Chldek a Tintra na 5800 metrov o 500 000 K (20 600 ).

Reprezentant slovenskej stajne MPL Racing v predolch seznach niekokokrt naznail, e by mohol patri do krosrskej piky, ale pravidelne doplcal na skokansk chyby a chyba ho postihla aj pri vstupe do aktulnej sezny, v jnovom dvojkovom krose, kde priiel o ancu po zavhan na Anglickom skoku. V kvalifikcii ho prvkrt jazdil Martin Lika a rozvne ho previedol kurzom na poslednom mieste, niekoko dok za spermi. Pred zverom sa Star posunul bliie a na trve vybojoval tretiu prieku.
Vazstvo zskal Janom Faltejskom odjazden desaron zverenec Evy Petkovej Sacamiro, syn niekdajieho slovenskho ampina Camilla, vaza Vekej ceny Slovenska, Velkej ceny eskho turfu, eskho a slovenskho Zlatho pohra. Tret z vlaajej Velkej pardubickej Sacamiro triumfoval o dku pred Talentom, Star strcal es dok a tabuu s dkovmi rozostupmi doplnili od tartu vedci Player a Zacamiro. Dostih dokonili aj Lombargini, Aeneas, zle idci vaz Velkej pardubickej Mr Spex a Derby Plus.
Do ciea sa nedostala dvojica pardubickch krosovch novikov. Stuke spadol na zhradkch a slovensk Royal Gino sa jav ako nasledovnk Stara v pozcii smoliara. Vkonom v Jarnej cene Petralky ukzal, e je na tom lepie ne vlani, ale v nasledujcich troch tartoch v pardubickch krosoch urobil vek chyby pri doskokoch. V mjovom krose na 4550 metrov zavhal na drope a stratil mnoho dok, ale dokzal vybojova blzke tretie miesto za Lodgian Whistlom a Imphalom, v jnovej milinovej kvalifikcii statil jazdca na Franczskom skoku a teraz na Anglickom.

Zo slovenskch kon sa v Pardubiach okrem Royal Gina predstavila u len Medulienka a v prtenkch pre trojron kone obsadila vemi soldne druh miesto za Falcon Lady.

turf.sk

Ponntos za peniaze v Gr.2

4. 8. 2023 Goodwood Najlep stredoeurpsky printr Ponntos sa po roku vrtil na populrny mting Glorious Goodwood, do Gr.2 King George Stakes na 1000 metrov o 300 000 , kde bol vlani piaty a teraz skonil o jednu prieku horie.

Video - King George Stakes

Zverenec Miroslava Nieslanika predviedol tradin raketov tart a ujal sa diktovania tempa. Ke sa v polovici dostihu sa zaalo bojova, bolo jasn, e nikto nebude ma na esron vysok favoritku Highfield Princess (Night Of Thunder) z lotu Johna Quinna, ktor mal v Goodwoode vynikajcu stajov formu a jeho zverenci zskali aj dve vazstv v handicapoch a druh miesto v Gr.3. Highfield Princess sperom ahko odila a vyhrala o tri dky pred kobylou White Lavender a goodwoodskm pecialistom, obhajcom druhej prieky Raaselom.
Ponntos siahal na tabuu, ale 40-ron veternka Hayley Turnerov nebola dsledn a po cie a v poslednm cvalovom skoku stratila piate miesto, o pre staju znamenalo rozdiel 4000 .

turf.sk

Nepodaren Memoril J. Novka vyhrala Eyes On You

Video - Mem. J. Novka

30. 7. 2023 Bratislava Neden handicapov Memoril Jiho Novka na 1800 metrov o 4000 bol najnevydarenej slovensk dostih za dlh roky. V skobnom cvale spadla Lucie Fialov a Gray Touch kvli tomu netartoval. Prv tart bol neplatn, pretoe v okamihu tartu bol v boxe jeden zo zavdzaov, ktorho kone prevalcovali, ale incident sa naastie zaobiiel bez nsledkov. Pri opakovanom tarte zaspali a vek stratu nabrali Ryony a Power Hat, a Kimchi zostala st v boxoch.
Na mkkej drhe si najlepie rozloil sily Jaroslav Lnek v sedle svojej zverenkyne, esronej Eyes On You (Thewayyouare) a priviedol ju k jej siedmemu vazstvu. Pre Lnka to bolo na Slovensku tohtoron dvadsiate prv trnersk vazstvo a dvanste jazdeck.
Nstup Eyes On You na zaiatku roviny zachytil o 6.5 kilogramu menej nesci Quissi Logist s Ferdinandom Krnerom, ale nedostal sa bliie ne na 1 1/4 dky. Vzdialen tretie miesto obsadil Ryony, pred hasncim Whistledownthewindom a Patriciusom.

turf.sk

Vazi Derby neuspeli

29. - 30. 7. 2023 Ascot / Mnchov Cez vkend boli na programe dva vznamn medzironkov testy, v ktorch sa predstavilo niekoko vazov Derby, ale vetci odili porazen.

Video - King George VI And Queen Elizabeth Stakes

King George VI And Queen Elizabeth Stakes na 2400 metrov o 1.25 milina libier bealo desa kon a i ke to nebola zostava, ak pvodne subovali prihlky, na tart sa postavili vazi troch Derby a troch Coronation Cupov - vaz tohtoronho Derby a Irish Derby Auguste Rodin, vlaaj vaz Irish Derby Westover, jeho premoiteka z tohtoronho Coronation Cupu Emily Upjohn, vaz Coronation Cupu z roku 2021 a vlaaj vaz King George VI And Queen Elizabeth Stakes Pyledriver, ktor sa po takmer ronej prestvke vrtil na drhu vazstvom v Hardwicke Stakes, a Hukum, ktor vlani vyhral Coronation Cup o 4 1/4 dky pred Pyledriverom a po ronej prestvke v Brigadier Gerard Stakes pripravil o neporazitenos vysoko favorizovanho vaza Derby Desert Crowna.
Dostih sa odohral v coolmorskej rii za vedenia Point Lonsdala a Bolshoi Balleta, za ktorm sedela dvojika Pyledriver - Luxembourg. Pri toen do roviny vonkajou stopou zatoili Westover a prav brat fenomna predolch dvoch sezn Baaeeda, zverenec Owena Burrowsa Hukum (Sea The Stars), ktor dvesto metrov pred cieom zskal miernu prevahu a pod Jimom Crowleym porazil Westovera o hlavu. 4 1/2 dky vzdialen tretiu prieku obsadil druh z tohtoronho Derby King Of Steel a tabuu z vekmi odstupmi doplnili Luxembourg a Pyledriver.
Poda kurzov mali o vazstvo bojova Auguste Rodin a Emily Upjohn, ale vemi prekvapivo sa ani jeden z nich nedostal na dotovan prieky. Auguste Rodin bol u po kilometri v problmoch a v poslednom oblku spolu s outsiderom Deauville Legendom stratili kontakt s poom a dokentrovali aleko vzadu. Emily Upjohn toila do roviny blzko Hukuma a Westovera, ale Frankie Dettori nemal ni v rukch a napokon nespene bojoval s coolmorskmi vodimi o 20 dok vzdialen ieste dotovan miesto. Oboch porazench favoritov prehliadol veterinr a ni neodhalil, ale so zaujmavou teriou priiel trner Aidan O'Brien, poda ktorho Auguste Rodin mono zle zna lietanie, pretoe do Britnie bol letecky transportovan dvakrt, pred 2000 Guineas a teraz pred King George, a v oboch prpadoch utrpel ak debakle.

Video - Bayerisches Zuchtrennen

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

V nedeu si v mnchovskej Gr.1 Bayerisches Zuchtrennen na 2000 metrov o 155 000 zmerali sily posledn dvaja vazi Deutsches Derby, Fantastic Moon a Sammarco, ale krtky proces s nimi urobil zverenec Charlieho Applebyho Nations Pride (Teofilo), ktor pod Williamom Buickom nadiktoval mierne tempo, v rovine na pokyn s chuou zabral a ahko zskal svoje prv grupov vazstvo na eurpskom kontinente.
Fantastic Moon sa v poslednch dvesto metroch oddelil od zvyku poa, ale k vazovi sa nedostal bliie ne na tri dky. alie tri dky strcali vazi Bayerisches Zuchtrennen z predolch dvoch sezn a tret honorr vybojoval osemron franczsky vetern Skalleti, pred Sammarcom, ktormu sa po odchode Bajurana Murzabajeva od Petra Schiergena vbec nedar. V prvch dvoch tartoch aktulnej sezny skonil predposledn a teraz porazil len dvojicu najvch outsiderov.

turf.sk

Jason Servis bol odsdeny na tyri roky

26. 7. 2023 New York V stredu bol na Okresnom sde v Manhattane vynesen posledn zo srie rozsudkov v kauze vroby, distribcie a pouvania nezistitenho dopingu. Tka sa bvalho trnera Jasona Servisa, ktor vinu dlho odmietal, ale na zklade zhromadench dkazov napokon priznal, e doping podval takmer vetkm svojim zverencom a majiteom to toval ako akupunktru a chiropraxiu. Servis bol odsden na tyri roky vzenia a mus zaplati pol milina dolrov. Do vznice by mal nastpi 1. novembra.

Cel prpad sa na verejnos dostal v marci 2020, niekoko dn po tom, ako Servisov zverenec Maximum Security vyhral 20-milinov Saudi Cup. FBI na zklade dlhodobho vyetrovania a odpovania zatkla 27 ud a odsden boli tyria trneri plnokrvnkov. Najvy trest, p rokov vzenia a pokutu 25.8 milina dolrov, dostal Jorge Navarro, povaovan sa organiztora distribcie medzi trnermi. Servis dostal druh najvy trest a okrem nich bol odsden Marcos Zulueta na 2 roky a 9 mesiacov a Michael Tannuzzo na 2 roky a 3 mesiace. Vetkch spja, e od roku 2016, ke zaali systematicky pouva doping, npadne stpli zisky ich zverencov a percentulna spenos.

Ilustran obrzok zo spolonej obaloby.

Okrem nich bolo odsdench sedem zprahovch trnerov, teda trnerov kluskov a pacerov, spomedzi ktorch bol najprsnejie potrestan Nicholas Surick, odsden na 5 rokov a 2 mesiace.
Do dopingovej siete patrili aj vrobcovia a distribtori nezistitenho dopingu a tie veterinri, ktor asistovali pri dopovan a v prpade nhodnch pozitvnych nlezov maskovacch ltok poskytovali krytie v tle kontaminovan krmivo. Exemplrny trest, 11 rokov vzenia a pokutu 13.5 milina dolrov, dostal hlavn vrobca dopingu Seth Fishman, ktormu priailo, e po prepusten z vyetrovacej vzby op zaal vyrba doping...
Veterinri Jasona Servisa, Alexander Chan, ktor pracoval aj v Dubaji pre Hamdana Al Maktouma, a Kristian Rhein, boli odsden na 2.5 a 3 roky vzenia.

turf.sk

Slovensk Derby v ratingoch turf.sk

Never forget top form, v preklade Nikdy nezabudni na najlep vkon - prastar stvkarske pravidlo sa op naplnilo, ke sa po smom mieste v eskom Derby Jardin Michelet vrtil do formy a vyhral Slovensk Derby v lukratvnom stvkovom kurze 18.4. Vybehol znmku 77.5, o tyri kilogramy viac ne v eskom Derby, ale o 2.5 kilogramu menej, ne pri vazstve vo Velk jarn cene.
Dobeh dvoch najvyie hodnotench kon poda turf.sk na prvch dvoch miestach doplnil You Just Rock, ktor potvrdil svoju spoahlivos - z poslednch tyroch tartov m znmky 76.5 - 77 - 77 - 77.

Slovensk Derby 2023
pred Derby Derby rozdiel
1. Jardin Michelet (80) 77.5 -2.5
2. You Just Rock (77) 77 0
3. Abella (69) 75 +6
4. Magic Merlin (73) 75 +2
5. Macallan (74.5) 74.5 0
6. Charpentier (76) 73.5 -2.5
7. Maranello Rosso (74.5) 70.5 -4
8. Goldis (75) 68.5 -6.5
9. Mythical Thor (75) 68.5 -6.5
10. L'Enfant Terrible (76) 65.5 -10.5
11. Manatan (75) 64.5 -10.5
12. Magdalenn (65) 59 -6
13. Bint Al Jnob (66) 58 -8
. Duplikat (75) - -

Tretie miesto outsiderky Abelly bolo vekm prekvapenm v porovnan s jej vkonom v zvere Ceny Arvy, ale z hadiska vvoja formy to a tak vek prekvapenie nebolo. Jej predol znmky boli 55.5 - 60 - 64 - 69, take plynulm pokraovan je 75, ktor jej vychdzaj isto matematicky. Ak by sme postupovali po americky a do vahy vzali i to, e proti koom z tabule zskala v oblku 3-4 dky, bol jej relny vkon zhruba na rovni 73.

Magic Merlin po zbytonom tarte v eskom Derby potvrdil ndeje, ktor vzbudil tretm miestom vo Velkej ervnovej. Pridal ete dva kilogramy a vzhadom na pvod (Ulysses x Gaint's Causeway) m z astnkov Derby asi najv potencil pre al progres.
Macallan zopakoval vkon z Memorilu K. Firbasa, o mu za danch okolnost stailo na piate miesto, pretoe na znmku okolo 75 siahal aj fatlne zranen Duplikat.

Charpentier a Maranello Rosso mali zrejme vrcholn formu v eskom Derby a v Bratislave ju nedokzali zopakova. Ovea viac sa akalo aj od Goldisa a v jeho prpade je vysvetlenm krvanie. Medziasom u m za sebou veterinrne vyetrenie v Brne, ale prina krvania zisten nebola.
Znmka Mythical Thora bola ovplyvnen kolziou so zranenm Duplikatom. V tom okamihu bol asi tri dky pred Maranello Rossom a pravdepodobne by vybehol 71-72.
Zimn L'Enfant Terrible ukzal, e prrodu nemono oklama. Vo vine z jedenstich franczskych tartov vybehol znmky 75-76 a aleko najhorie zabehol v auguste. V troch stredoeurpskych tartoch, s postupujucm ronm obdobm a stpajcou dennou teplotou, je so znmkami 74 - 69 - 65.5 na klesajcej trajektrii.

Vaz Vekej jarnej ceny Manatan u v oblku prekvapivo zaal cva a poslednch tristo metrov vypustil, rovnako ako indisponovane psobiaca Magdalenn. Bint Al Jnob bola len do potu.

turf.sk

Vazi Vekej ceny Slovenska neuspeli v Listed

18. 7. 2023 Vichy Vazi poslednch dvoch ronkov Vekej ceny Slovenska, slovensk Opasan a esk Aigle Vaillant, si zmerali sily v Listed Prix Hubert Baguenault de Puchesse na 2400 metrov o 52 000 a lepie dopadol slovensk zstupca, ale nebolo mu to ni platn, pretoe skonil mimo dotovanch prieok.

Prix Hubert Baguenault je z franczskych Black type dostihov najastejm cieom eskch a slovenskch stajn - v roku 2017 sa tam neumiestnili Shaywan a Delegation, v roku 2018 Nagano Gold zvazil o 4 1/2 dky, v roku 2020 skonil Boomboom Kiss iesty a v rokoch 2021 a 2022 Opasan vybojoval vazstvo a tretie miesto.
V tomto ronku sa tam okrem Opasana a Aigle Vaillanta predstavil aj Royal Right a nadiktoval ostr tempo, rezultujce do kvalitnho vslednho asu 2:28.83. Royal Right bol v hre ete tristo metrov pred cieom, ale napokon zhasol a skonil posledn, smy. U Aigle Vaillanta nezafungovala vykvacia taktika a dobehol siedmy, dve dky za iestym Opasanom, pre ktorho to bol aleko najrchlej franczsky pokus a svoj povestn zver nedokzal uplatni. Dotovan prieky obsadili domce kone a vazstvo o krtku hlavu vybojoval esron rebec Have Dancer (Le Havre), ktor sa po aprlovom vazstve v predajnom dostihu Class 3 za 26 tisc presahoval od nemeckho trnera Mariana Weissmeiera ku kontroverznmu Fabricovi Vermeulenovi.

turf.sk

Dramatick Derby ukoristil Jardin Michelet

16. 7. 2023 Bratislava Vazom 31. ronka Slovenskho Derby o 38 000 sa stal zverenec Zdeka Semnku Jardin Michelet (Kingfisher) zo stajne Cardboard, ktor si pod Adamom Florianom v Starom hji vybral cenu techy za nespech v eskom Derby, kde ako favorit zlyhal a skonil a smy.

Derby poda oakvania v rovnomernom slunom tempe odvodil Mythical Thor a do roviny dotiahol kompaktn pole, s vnimkou Bint Al Jnob, ktor u v polovici prestala stha a pre jej dohlku a tart sa ako had in vraz, ne dehonestcia Slovenskho Derby...

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Na zaiatku cieovej roviny sa z neprehadnej situcie vynorili zo stredu poa toiaci You Just Rock a Jardin Michelet, a po vekom sboji zskal Jardin Michelet v poslednch sto metroch prevahu a You Just Rocka s Vclavom Jankom zdolal o 3/4 dky, v dobrom ase 2:30.45.
okujce tretie miesto, pol dky za You Just Rockom, obsadila domca Abella, ktorej po vycvan v Cene Arvy nik neveril a odskoila ako totlna outsiderka s kurzom 86:1. Na jej spechu m rozhodujci podiel Szczepan Mazur, ktor ju v poslednom oblku previedol popri barire a v jej prospech zahralo i to, e vetky tabuov kone ili zvonku, take sa niekokmi cvalovmi skokmi z konca poa posunula do tonej pozcie a zostal jej dostatok sl do zveru.
Na umiestnenie okolo tvrtho-piateho miesta siahal Duplikat, ale sto metrov pred cieom utrpel fatlne zranenie a tabuu doplnili z konca poa vonkajou stopou toiaci Magic Merlin a Macallan. Posledn platen prieky obsadili Charpentier a Maranello Rosso, za ktormi bez peaz dobehli prv dvaja zo Starohjskeho kritria, Goldis a vekou kolziou so zranenm Duplikatom zastaven Mythical Thor. Dobeh s vekmi stratami uzavreli rezignovan L'Enfant Terrible, vaz Vekej jarnej Manatan a kobyly Magdalenn a Bint Al Jnob.

Pre vazn staju Cardboard to bolo tretie jednotkov vazstvo a vetky tri s klasick - vlani Vignetta uspela v Oaks, v aktulnej sezne Jardin Michelet vyhral esk VJC a teraz Slovensk Derby. Podobn bilanciu m aj trner Zdenk Semnka, ktor od ry Arymana, vaza tyroch jednotiek v rokoch 2004 a 2008, akal na jednotkov rovinov vazstvo takmer trns rokov, km ku klasickm triumfom nepripravil zmienench reprezentantov stajne Cardboard. Dokej Adam Florian m vyhratch trins jednotiek, z toho tri klasick s Vignettou a Jardin Micheletom.

turf.sk

V rmcovych dostihoch double trnera Lnka

16. 7. 2023 Bratislava V nedeu boli okrem Derby na programe alie tri jednotkov dostihy a dva z nich vyhrali zverenci Jaroslava Lnka, ale v Zlatom pohri sa favorizovan Orry do sboja o vazstvo nezapojil.

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Zlat pohr na 2600 metrov o 7500 zreroval Petr Foret so sedemronou Palmerou, ktor hne po tarte poslal do vedenia a nadiktoval uspvacie tempo, sledovan Vvodom, Stratosferic a Gasparinim. Foretovo taktizovanie napokon slvilo spech a v printrskom zvere z prvej tvorice vycvala len tvrdohlavo naahovan Stratosferic. Najrchlejie nohy mali vo finii esk odchovanci Vvoda a Gasparini, a prv menovan pod Jiinou Andrsovou vyuil vhodu dvoch kilogramov a zdolal Gaspariniho o hlavu. O 3 1/4 dky tretia dobehla Palmera, ktor takisto ukzala slun zver a odila zvyku poa o p dok. Tabuu doplnili favorizovan Orry a vaz chuchelskho Zlatho pohra z roku 2020 Ramssio.
Sedemronho valacha Vvodu (Egerton) zo stajne DC Zmrsk MUDr. Bruna pripravuje Duan Andrs, pre ktorho to bolo v roli trnera druh jednotkov vazstvo, rovnako ako pre jeho manelku, vlaajiu ampinku Jiinu Andrsov. Prv jednotku im pred mesiacom priniesol takisto Vvoda, ke v Karlovarskej dvojnsobnej mli zdolal o pol dky Decamerona, nesceho o 6 kilogramov viac. Teraz ho s vyrovnanou zaou nechal za sebou o 11 1/2 dky.

V Cene Pat's Music na 1800 metrov o 7500 sa tretkrt poksila o spech Zariyannka a do tretice skonila druh - v roku 2021 ju o krk porazila Mo My Dream, ktorej vlani Zariyannka vrtila porku, ale prehrala o 3/4 dky s Classou, no a tentokrt ju zdolala trojron Free Folie.
Free Folie (Free Eagle) mala pri toen do roviny kolziu s Shamal Emmi, ktorej sa podkzli zadn nohy, ale dokzala sa rchlo skonsolidova a zatoi a Jn Havlk ju do ciea dotlail o krtku hlavu pred favorizovanou Zariyannkou. Tretiu prieku udrala Mustela pred Persistencofmemory a Faudou.
Vazn zverenkya Jaroslava Lnka, reprezentujca staju Strnisko, je piatou majitekou double Cena Arvy z Turf Gala a Cena Pat's Music (bval Cena Fredy) z Derby da. Pred ou to v devdesiatych rokoch dokzali Reasons For Love, Welcome, Fantasy Friend a Miss Barbara, ete v re, ke bola Cena Fredy len pre trojron kobyly. Od roku 2000, ke bola Cena Fredy otvoren aj pre starie kobyly, je Free Folie jedinou majitekou zmienenho double a porkou pikovej Zariyannky vrazne vylepila renom klasickho ronka kobl, ktor sa po srii chaotickch vsledkov z prvej asti sezny javil ako slab.

V Bratislavskej mli o 7500 sa po krtoch ancovch Caucasiana a Welshtina predstavilo len sedem kon a po tarte sa do vedenia ponhali Royal Catatumbo a Lady Mazie, ale vodi pred Ideal Approachom nikdy nebol rozumn npad a potvrdilo sa to aj tentokrt, ke vodii skonili na poslednch dvoch miestach. V cieovej rovine sa najprv rozptal sboj medzi stajovmi kolegami Ideal Approachom a Devil In Pinkom, ku ktorm sa vzpt pridal Quessigny zo stajne Meridian a v sedle so svojim trnerom Jaroslavom Lnkom strhol vazstvo na svoju stranu. O pol dky druh skonil trojron Devil In Pink, alej 1 1/2 strcal Ideal Approach. Tabuu doplnili Creator a Melandros.

turf.sk

Prv dvaja z Turf Gala ovldli Listed v Dranoch

15. 7. 2023 Drany Prv dvaja z Ceny MPSR, Worth Choice a Jir Sun, zvili hodnotu vsledku tohtoronho bratislavskho printrskeho vrcholu, ke obsadili prv dve miesta v Listed Grosser Sommerpreis na 1400 metrov o 25 000 , treba si vak prizna i to, e vyuili vek dieru v aktulnej nemeckej printrskej pike.

Video - Grosser Sommerpreis

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Jir Sun (Shamardal) predviedol z boxu slo 1 fantastick tart, po ktorom Martin Laube pred seba pustil spolufavorita Zandjana a do cieovej roviny sa doviezol na idelnej pozcii. V poslednch tyristo metroch zverenec Luboa Urbnka rozbalil svoj zver, za trojstovkou zskal rozhodujci nskok a uhjil vazstvo o 3/4 dky pred doahujcim Worth Choiceom, ktor tartoval z deviatky a horia stopa ho stla zopr metrov. Zvyn platen miesta za eskou dvojicou obsadili domce kobyly Flotte Lotte a Waldeza.
V dostihu sa predstavili aj v chuchelskch jednotkch umiestnen Heidi High a vazka Jarn ceny klisen Salt Mix, ktor mali slab tartov reakciu, netaktickm doahovanm straty vonkajou stopou u pred zverom vystrieali patrny a skonili na desiatom a jedenstom mieste.

esk kone si v Dranoch pripsali hattrick - okrem Jir Suna sa presadil aj Dillon v dostihu nezvazivch na 2200 metrov a esk odchovanec Napajev v trojkovom handicape na 2000 metrov.
V Dranoch sa predstavila aj trojron debutantka Lady Gia z lotu Jozefa Chodra a v dostihu nezvazivch na 2000 metrov dobehla iesta z smich.